ОШ ХРШ

14. 12. 2012.

2012-12-14: Јавна набавка мале вредности наруџбеницом

ОШ "ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ"
Змај Јовина 27, 11420 Смедеревска Паланка
Тел: +381 (0)26/322-060, Е-пошта: oshrsinfo@oshrs.edu.rs,
Сајт: www.oshrs.edu.rs
Мат. Број: 07198396, ПИБ: 101401697, Жиро рачун: 840-16660-06

Број 1070
Датум 14.12. 2012.

КОМИСИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ» ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ УПУЋУЈЕЗа прикупљање понуда за јавну набавку мале вредности наруџбеницом број 11/2012. године
На основу Закона о јавним набавкама («Сл. Гл. РС» бр 116/08) и Правилника о поступку јавних набавки мале вредности, Комисија за јавну набавку мале вредности позива да поднесете своју писмену понуду за набавку добара
• 20 000 литара лож уља добијеног од деривата нафте, за грејну сезону 2013. године колико је обезбеђено у буџету локалне самоуправе за буџетску 2013. год.

Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном, понуда се одбија.
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације понуђач доставља Комисији за јавне набавке мале вредности, у затвореној коверти на адресу
 • ОШ «Херој Радмила Шишковић»
 • Змај Јовина 27, 11420 Смедеревска Паланка

са напоменом:
 • «Понуда за ЈНМВ: добара – лож уље - НЕ ОТВАРАТИ»
Понуда се доставља најкасније до 20.12. 2012. године до 12.00 сати.
Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у Смедеревској Паланци Змај Јовина 27, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 20.9. 2012.године, у 12.15 сати.
Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања.
Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци мале вредности донети до 21.12.2012. Уговор се закључује са понуђачем који под једнаким условима понуди најнижу цену.
Непосредан увид у конкурсну документацију, као и евентуално преузимање, заинтересовани понуђачи могу остварити у просторијама ОШ Херој Радмила Шишковић, Змај Јовина 27, 11420 Смедеревска Паланка код секретара школе у периоду од 9,00 до 14,00 часова, уз претходну најаву на телефон 026/322-060
Конкурсну документацију можете преузети у електронској форми на блогу школе http://blog.oshrs.edu.rs

Прилози

Основна школа Херој Радмила Шишковић8. 12. 2012.

2012-12-08: Екипа ученица ОШ "Херој Радмила Шишковић" је одбранила титулу државног првака у Старој Пазови

На државном такмичењу у кошарци које је одржано 7. и 8. децембра у Старој Пазови екипа девојчица ОШ "Херој Радмила Шишковић" је одбранила титулу државног првака освојену прошле школске године у Сремској Митровици. Тренер је Светлана Стојановић - Тања, професор физичког васпитања. Погледајте фотографије из албума Светлане Стојановић.
Све честитке државним првакињама и њиховом тренеру за овај успех.


29. 11. 2012.

2012-11-29: Међуокружно такмичење у кошарци за ученике основних школа

На међуокружном такмичењу у кошарци које је одржано 29. новембра екипа девојчица ОШ "Херој Радмила Шишковић" се кандидовала за  држано такмичење у кошарци које ће се одржати 7. и 8. децембра у Старој Пазови где брани титулу државног првака освојену прошле школске године у Сремској Митровици. Тренер је Светлана Стојановић - Тања, професор физичког васпитања.

24. 11. 2012.

2012-11-24: Семинар "Обука за превентивне радионице"

У ОШ "Херој Радмила Шишковић" је 24. новембра одржан семинар у оквиру 6. модула Школе без насиља "Обука за превентивне радионице" у пројекту "Ка безбедном и подстицајном окружењу за децу - Стварање мреже школа без насиља" (Школа без насиља) који се реализује од септембра 2011.
Семинар реализује ментор пројекта Маја Оклопџија-Слијепчевић.
Пројекат је подржао донатор ПД "Центар" д.о.о.
Програм семинара је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-03-00142/1/2008-06 /6 . Додатне информације су на сајту пројекта http://skolabeznasilja.oshrs.edu.rs.

14. 11. 2012.

2012-11-14: Окружно такмичење у кошарци за ученике основних школа

У организацији Центра за развој спорта општине Смедеревска Паланка у оквиру годишњег календара Савеза за школски спорт и олимпијско васпитање омладине Србије у спортској хали ОШ "Вук Караџић" данас је одржано окружно такмичење за ученике основних школа у кошарци. Екипе дечака и девојчица су освојиле прво место и тиме су се квалификовале за регионално такмичење са екипама из Браничевског, Поморавског и Тимочког округа. Победници регионалног такмичења иду на првенство Србије.Тренер обе екипе је Светлана Стојановић - Тања, професор физичког васпитања.

3. 11. 2012.

2012-11-03: Семинар "Индивидуализација у настави српског језика, математике, природних и друштвених наука за децу са специфичним тешкоћама"

У ОШ "Херој Радмила Шишковић" 3.11. одржан је семинар 2012-11-03:  "Индивидуализација у настави српског језика, математике, природних и друштвених наука за децу са специфичним тешкоћама". Инструктори семинара су били проф. Др Ненад Глумбић и Љиљана Вдовић.


19. 10. 2012.

2012-10-19: Семинар "Обука за руковођење одељењем"

У ОШ "Херој Радмила Шишковић" је 19. октобра одржан семинар у оквиру 5. модула Школе без насиља "Обука за руковођење одељењем" у пројекту "Ка безбедном и подстицајном окружењу за децу - Стварање мреже школа без насиља" (Школа без насиља) који се реализује од септембра 2011.
Семинар реализује ментор пројекта Маја Оклопџија-Слијепчевић.
Пројекат је подржао донатор ПД "Центар" д.о.о.
Програм семинара је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-03-00142/1/2008-06 /5. Додатне информације су на сајту пројекта http://skolabeznasilja.oshrs.edu.rs.

5. 10. 2012.

2012-10-05: Дечија недеља: Цртање кредом, игре без граница и спортски турнир

У оквиру обележавања Дечије недеље у нашој школи данас је организовано цртање кредом у школском дворишту и "Игре без граница" за ученике од 1. до 4. разреда а такође и спортски турнир за ученике од 5. до 8. разреда. Активност су ученици, чланови Секције за мултимедију, су забележили фотоапаратом .

4. 10. 2012.

2012-10-04: Дечија недеља: Маскембал

У оквиру обележавања Дечије недеље у нашој школи је организован 4. октобра маскембал за ученике од 1. до 4. разреда.
Активност су ученици, чланови Секције за мултимедију, су забележили фотоапаратом и видео камером.

2. 10. 2012.

2012-10-02: Јесењи крос ученика у оквиру Дечије недеље

У оквиру Дечије недеље одржан је 2. октобра 2012.традиционални Јесењи крос ученика ОШ "Херој Радмила Шишковић" на градском стадиону.
Албуми са фотографијама ће вам дочарати атмосферу.

2012-10-01: Почела је Дечија недеља

У нашој школи почело је обележавање Дечије недеље упознавањем ученика са Конвенцијом о дечијим правима и традицијом обележавања Дечије недеље; сађењем Дрвета генерације, посадили су га ученици 1. разреда; изложбом ликовних радова на паноу међуспрата; изложбом Еколошке секције на првом спрату школе; изложбом радова Географске секције на другом спрату школе; акцијама Ученичког парламента: "Осмислимо наше двориште" и "Осмислимо наша правила".

30. 9. 2012.

2012-09-28/30: Тродневна базична обука у оквиру пројекта "Професионална оријентација на преласку у средњу школу"

У протекла три дана Ружица Тасић-Станојковић, психолог школе и наставници Љиљана Маричић и Славица Јоцковић похађале су обуку у оквиру GIZ пројекта "Професионална оријентација на преласку у средњу школу". Домаћин је био Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево за тимове из једанаест школа.
Циљ реализације Пројекта је да оспособи младе да промишљено и ваљано одлуче о избору занимања  и образовања, да планирају каријеру и укључе се у свет рада. Планирано је да овај пројекат, који успоставља одржив и функционалан систем професионалне оријентације, буде спроведен у свим основним школама и канцеларијама за младе у Србији у периоду од 2011. до 2013. године.
У претходна два круга, кроз програм је прошло око 19,500 ученика и ученица основних школа, 774 наставника и наставница и 93 тренера и тренерица широм Србије.
Као један од главних циљева Пројекта истичу се подршка за остваривање реалних сусрета, рад са родитељима на пружању подршке деци, изградња мреже школа и партнера и промоција ПО у локалној заједници.
До краја школске године 2012-2013 програм ће обухватити више од половине школа у Србији и све канцеларије за младе.
Фотографије су из албума Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево.

Корисни линкови

28. 9. 2012.

Обележавање Дечије недеље 2012: Растемо као једно - Бољи смо заједно

2012-10-01: Понедељак

 • Упознавање ученика са Конвенцијом о дечијим правима и традицијом обележавања Дечије недеље
 • Сађење Дрвета генерације - саде га ученици првог разреда у школском дворишту
 • Изложба ликовних радова на паноу међуспрата
 • Изложба Еколошке секције на првом спрату школе
 • Изложба радова Географске секције на другом спрату школе
 • Ученички парламент: Акција "Осмислимо наше двориште"
 • Ученички парламент: Акција "Осмислимо наша правила"

2012-10-02: Уторак

 • Крос ученика од првог до осмог разреда
 • Излет за ученике од првог до четвртог разреда на Паланачком Кисељаку

2012-10-03: Среда

 • Маскембал за ученике од првог до четвртог разреда
 • Маскембал за ученике од петог до осмог разреда

2012-10-04: Четвртак

 • Цртање кредом у боји за ученике од првог до четвртог  разреда
 • Игре без граница за ученике трећег и четвртог разреда 
 • Ђачки парламент: Турнир у изабраном спорту

2012-10-05: Петак

 • Ученички парламент: Крај акције "Осмислимо наше двориште"
 • Ученички парламент: Посета председнику општине Смедеревска Паланка
 • Концерт за ученике у Градском позоришту: Учествују ученици из школе за музичке таленте
 • Журка за ученике седмог и осмог разреда

Корисни линкови:27. 9. 2012.

Европски дан језика у нашој школи


И ове године ученици ОШ "Херој Радмила Шишковић" обележили су Европски дан језика . У просторијама школе изведен је пригодан програм.Уз песму, плес, глуму и рецитовање своје знање страних језика показали су ученици од петог до осмог разреда. У организацији овог догађаја учествовали су чланови секције страних језика "The English Corner" а реализацију су помогли и чланови секције за мултимедију. 

Од 2001. године, на иницијативу Савета Европе, на овај дан се сваке године широм Европе обележава и слави више од 6,000 језика који се говоре у свету, промовише учење језика и указује на важност подизања свести о културолошкој разноликости у Европи.


7. 9. 2012.

2012-09-07: Поводом Светског дана писмености

Поводом 8. септембра, Светског дана писмености, забележили смо изјаву Љиљане Петровић, професора српског језика. Изјава је дата РТВ Јасеница.


Из Тањугове вести

Сутра је Међународни дан писмености. Подаци говоре да данас у свету има око 900 милиона неписмених људи, а у Србији око 1,35 милиона становника без дана школе или са неколико разреда осмолетке.
Организација УН за образовање, науку и културу (УНЕСКО) прогласила је 8. септембар за Међународни дан писмености 1967. године, са циљем да се истакне важност читања и писмености у животу појединца и друштва у целини.
Према подацима УНЕСКО-а и Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), од укупног броја неписмених у свету две трећине су жене, а 113 милиона деца.
Око 75 одсто неписмених становника живи у подсахарским земљама, где женска деца уопште не иду у школу, а следе југозападна и источна Азија и арапске земље.
У развијеним земљама, највећи број становника има средњу школску спрему - од 47 одсто у САД, до 61 одсто у Аустрији.
У Србији је међу образованим становништвом највише оних са средњом школом, док је са високим образовањем свега 6,5 одсто грађана.

2012-09-07: Поводом почетка школске године

У овом видео запису је јавно обраћање Ненада Марковића, директора ОШ "Херој Радмила Шишковић" поводом почетка школске године и  семинара који је данас почео "Обука вредности, правила и реституција".


2012-09-07: Са семинара "Обука вредности, правила и реституција"

У ОШ "Херој Радмила Шишковић" 7. и 8. септембра одржава се семинар у оквиру 3. модула Школе без насиља "Обука вредности, правила и реституција" у пројекту "Ка безбедном и подстицајном окружењу за децу - Стварање мреже школа без насиља" (Школа без насиља) који се реализује од септембра 2011.
Семинар реализује ментор пројекта Маја Оклопџија-Слијепчевић.
У овом албуму су фотографије са почетка семинара за прву групу полазника. Пројекат је подржао донатор ПД "Центар" д.о.о.
Програм семинара  је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-03-00142/1/2008-06/3. Додатне информације су на сајту пројекта http://skolabeznasilja.oshrs.edu.rs.

5. 9. 2012.

2012-09-05: Са пливачког митинга за основне школе

На градском базену 5. септембра одржан је пливачки митинг на коме су учествовали ученици од 5. до 8. разреда ОШ "Херој Радмила Шишковић", ОШ "Херој Иван Мукер", ОШ "Олга Милошевић" и ОШ "Вук Караџић". Организатор овог пливачког митинга био је Центар за развој спорта и аматеризма у спорту. Наши ученици су традиционално постигли добре резултате.

4. 9. 2012.

2012-09-04: Молебан поводом почетка школске године

У храму Св. Петке у Смедеревској Паланци одржан је молебан поводом почетка нове школске године, коме су присуствовали ученици, њихови родитељи, вероучитељи и њихови наставници. 

3. 9. 2012.

2012-09-03: Почела је нова школска година

Данас је почела нова школска година за све ученике наше школе. Пријем ученика првог разреда организован је у дворишту школе пригодним програмом ученика школе и обраћањем директора и наставника разредне наставе који ће предавати нашим новим ученицима.Молебан поводом почетка нове школске године одржаће се у храму Св. Петке 4.9.2012.  са почетком у 12 часова.
 

30. 6. 2012.

2012-06-29: Семинар "Пракса и прописи"

У Смедеревској Паланци за наставнике и стручне сараднике ОШ "Херој Радмила Шишковић" одржан је акредитовани семинар "Пракса и прописи". Семинар су реализовали Наташа Ћирић, Надица Стаменковић-Кузмановић, Радојко Гачевић и Драган Маринчић.
Информације о семинару су следеће
 • Акредитација 628 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2011/2012. годину (ОБАВЕЗАН)
 • Институција: Четрнаеста београдска гимназија, Хаџи Проданова 5, 11000 Београд
 • Аутори: Наташа Ћирић, Надица Стаменковић Кузмановић, Радојко Гачевић , Драган Маринчић
  Координатор: Наташа Ћирић, drmar@eunet.rs integralbg@gmail.com, 064/205-13-93 
 • Реализатори: Наташа Ћирић, Надица Стаменковић Кузмановић, Радојко Гачевић и Драган Маринчић
 • Теме: Прописи (општи законски оквир, законски оквир у образовању и васпитању, подзаконски акти и општи акти установе, делатност и установе образовања и васпитања, интерни и екстерни надзор); Запослени у образовању (радни односи, права и обавезе запослених, дисциплински поступак); Оцењивање успеха и владања ученика (бројчано, описно, испити); Обавезе и одговорности ученика, права детета и ученика; одељењски старешина, екскурзије, кампови и настава у природи; Евиденција и јавне исправе; Планирање, евидентирање и документовање (годишњи план рада, решење о 40-часовној радној недељи, планирање и припремање за образовно-васпитни рад); Професионализација (стручни органи, лиценца, стручно усавршавање и стицање звања)
 • Циљна група: наставници/професори разредне наставе, наставнци/професори у школама за образовање ученика са сметњама у развоју, наставнци/професори предметне наставе – основне школе, васпитачи у предшколским установама, професори предметне наставе – гимназије, медицинске сестре-васпитачи, професори предметне наставе – средње стручне школе, сарадници, педагошки асистенти и помоћни наставници, наставници практичне наставе – средње стручне школе, стручни сарадници, сарадници у настави (ромски асистенти и сарадници у ССШ, музичким и балетским школама), васпитачи у домовима ученика, професори стручних предмета у уметничким школама (музичким, балетским, ликовнеим), директори/помоћници директора
 • Трајање: један дан (8 сати)

28. 6. 2012.

28.06.2012. Уручење признања и сведочанстава ученицима осмог разреда

Добитници Вукове дипломе са директором школе Ненадом Марковићем и одељењским старешинама
У просторијама Градског позоришта Смедеревске Паланке одржана је пригодна приредба уручења признања и сведочанстава ученицима осмог разреда. Ученик генерације је Срђан Марковић који је поред других поклона као ученик генерације добио и нотбук, поклон колектива ОШ "Херој Радмила Шишковић" за даљи успешан рад.
Пре уручења признања и сведочанстава драмска секција ОШ "Херој Радмила Шишковић" извела је представу "Патуљак и седам Снежана" у режији наставника Мирослава Михајловића.

О Срђану Марковићу, ученику генерације

Срђан Марковић
ученик генерације
Срђан Марковић, ученик генерације 2011/2012. ОШ ''Херој Радмила Шишковић'', носилац Вукове дипломе и седам специјалних диплома, добар спортиста, члан школске кошаркашке екипе...Ово су само неке одреднице његове свестране личности.
Почев од 4. разреда, када је кренуо у своје такмичарске походе освајањем 1. места на окружном такмичењу из математике, Срђан ће се такмичити из 5 предмета: из математике, физике, информатике и рачунарста, историје и српског језика и постићи ће сјајне резултате.
У петом разреду на такмичењима општинског ранга освојио је 1. место и математике, 3. место из историје и 3. место из српског језика, на окружним такмичењима исте године 1. место из математике и на такмичењима државног ранга чак три награде: 2. награду на такмичењу ''Кенгур без граница'', 3. награду из математике на Првенству основних пкола Србије и 2. награду такође из математике као члан екипе ОШ ''Херој Радмила Шишковић'' на Првенству основних школа Србије ''Архимедес''.
У шестом разреду наствиће да ниже успехе: 3 прва места на општинским такмичењима из математике, физике и информатике из области програмирања, 1. место из информатике и физике на Окружном такмичењу и 2. место из математике такође на Окружном такмичењу. На Републичком такмичењу освојиће следеће награде: 2. награду из математике, 2. награду на такмичењу ''Кенгур без граница'', 3. награду на Првенству основних школа Србије ''Архимедес'', 2. награду као члан екипе ОШ ''Херој Радмила Шишковић'' на Првенству основних школа Србије ''Архимедес'', 2. награду из физике и 1. награду из информатике.
У седмом разреду осваја два прва места на општинским такмичењима из физике и математике, на Окружном такмичењу 1. место из математике, 2. место за научно-истраживачки рад у организацији Центра за таленте, 1. место на Окружном такмичењу из физике и 1. место на Окружном такмичењу из информатике. На републичким такмичењима у седмом разреду такође постиже сјајне резултате: 3. награду на такмичењу из математике ''Кенгур без граница'', 2. награду као члан екипе ОШ ''Херој Радмила Шишковић'' на Првенству основних школа Србије ''Архимедес'', 2. награду из физике, 3. награду из информатике и 3. награду на Српској информатичкој олимпијади.
У осмом разреду три прва места на општинским такмичењима из математике, физике и информатике, 3 прва места на окружним такмичењима такође из математике, физике и информатике, као и 3. награду на Републичком такмичењу из математике, 2. на Републичком такмичењу из физике и 2. награду на Републичком такмичењу из информатике. Срђан је такође добио и више похвала са разних републичким такмичења и првенстава из математике.
Сви ови резултати не би били толико изузетни да их Срђан није оплеменио својом одговорношћу, радозналошћу, искреношћу и вољом да увек помогне другима, да својим позитивним ставовима утиче и на успехе својих другова. Увек је учествовао у свим заједничким активностима и активно се бавио решавањем проблема у разреду. Један је од покретача позитивне климе у одељењу, објективан и поштен, добар друг који је у сваком тренутку спреман да на све пренесе свој ведар дух, смисао за хумор и добро расположење.
Одељењски старешина
Марина Михајловић
Успеси наших ученика на такмичењима у школској 2011/2012.

18. 6. 2012.

2012-06-18: Завршни испит из српског језика и математике

Са полагања завршног испита из српског језика
Са полагања завршног испита из српског језика
Данас су у ОШ "Херој Радмила Шишковић" ученици 8. разреда почели са полагањем завршног испита решавањем теста из српског језика. На испит су изашли сви ученици који су завршили 8. разред.
Такође су полазници обуке у оквиру пројекта «Друга шанса» – Развој система функционалног основног образовања одраслих у Србији који су са успехом завршили обуку полагали завршни испит.
Са полагања завршног испита из српског језика
Са полагања завршног испита из српског језика
Са полагања завршног испита из српског језика
Са полагања завршног испита из српског језика за полазнике пројекта «Друга шанса» – Развој система функционалног основног образовања одраслих
Пре почетка завршног испита ученицима се обратио директор ОШ "Херој Радмила Шишковић" Ненад Марковић
 

14. 5. 2012.

Прво место на IX школској олимпијади у Сремској Митровици за екипу ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Основна школа „Херој Радмила Шишковић“, из Смедеревске Паланке, је у конкуренцији 9 најбољих основних школа у Србији освојила прво место на IX школској олимпијади у Сремској Митровици, 12. и 13. маја 2012. После такмичења у 3 групе по 3 школе,12. маја, ХРШ је освојила прво место у групи победивши школе из Сивца и Косовске Митровице укупном разликом 92 поена. У недељу 13. маја, у финалној групи састављеној од 3 првопласиране школе из сваке групе, ХРШ је победила прво главног конкурента за прво место, ОШ из Лаћарка са једним поеном разлике 27:26, а затим и ОШ из Банатског Карађорђева убедљиво 44:22 (играло се 4x5 минута). Захваљујемо се Бојану Самарџићу на фотографијама са такмичења.

11. 5. 2012.

ОШ "Херој Радмила Шишковић" на МАДЕСУ

У Церовцу је од 8. до 11. маја одржан 27. фестивал МАДЕС на коме је ОШ "Херој Радмила Шишковић" учествовала представом ''Седам Снежана и патуљак'' у режији Мирослава Михајловића.
Погледајте представу и разговор са стручним жиријем после представе. Фотографије са представе су на адреси.
Званични сајт/блог фестивала је на адреси а Јутуб канал са снимцима свих представа је на адреси.

30. 4. 2012.

У нашој школи је 30.4.2012. одржан традиционални Пролећни крос за ученике свих разреда.
Албуми са фотографијама су приказани у овом посту.

22. 4. 2012.

2012-04-17/18: Обелажавање Дана школе

ОШ "Херој Радмила Шишковић" традиционално обележава Дан школе низом активности међу којима издвајамо: спортска такмичења, ликовну изложбу, изложбу макета, изложбу икебана, пригодан програм у школи, полагање цвећа на бисту Хероја Радмиле Шишковић, доделу признања ученицима који се посебно истичу, драмском представом за ученике и родитеље, и пријем пензионера и представника локалне заједнице. У албумима са фотографијама и видео записима у плеј листи је делимично забележена атмосфера са обележавања Дана школе.

12. 4. 2012.

17. и 18. априла 2012. наша школа ће обележити Дан школе

Програм обележавања Дана школе
17.4.2012.
 • Постављање изложбе ликовних радова
 • Постављање изложбе макета
 • Постављање изложбе икебана
15:00
 •  Представа за ученике "Седам Снежана и патуљак"
18.4.2012.
09:00
 • Спортска такмичења
10:00
 • Пријем гостију
 11:00
 • Полагање цвећа на бисту Хероја Радмиле Шишковић
 • Читање награђених радова
 • Коктел у школи
 • Испраћај пензионера
13:00
 • Програм у  Градском позоришту 
 • Представа "Седам Снежана и патуљак" у режији Мирослава Михајловића


4. 4. 2012.

2012-04-08: Ромско вече

У оквиру програма "Пружање унапређених услуга на локалном нивоу у области образовања" пројектни циклус „Образовна инклузија Рома“, пројекат општине Смедеревска Паланка „Лако до школе“ ОШ „Херој Радмила Шишковић“ организује поводом Светског дана Рома "Ромско вече" 8.4.2012. у 19 ч у Градском позоришту у Смедеревској Паланци.

Cветски дан Рома - 8.април

Роми су народ пореклом из Индије. Још од десетог века Нове ере започела је њихова миграција у три правца: према Русији, Западном Балкану и Шпанији. Зато се сматрају и најстаријим избегличким народом на свету.
Роми су у готово свим државама Европе најбројнија национална мањина - процењено је да их у Европи и свету има 8 до 12 милиона а у Србији између 250000 и 400000. Они су, према подацима, најмлађа популација на свету: просек њихових година старости је 28. У просеку живе 40 година а само један од сто Рома доживи 60-ту годину.
Преурањена потрага за зарадом која би им омогућила голи живот, недостатак новца за одећу и књиге, недостатак амбиција у породичном окружењу и неприхваћеност и неразумевање од окружења онемогућавају њихов образовни успех.
***
На првом светском конгресу Рома који је одржан у Лондону од 4. до 8. априла 1977. године донета је одлука да се 8. април обележава као Светски дан Рома. Тада је усвојен заједнички назив народа – Роми, што на ромском језику значи човек.
Касније је основана Међународна унија Рома која је донела одлуку да ромска застава буде плаво-зелена са точком у средини и да сви дијалекти ромског језика буду равноправни. Као химна је изабрана песма „Ђелем, ђелем“.
Декада Рома (2005-2015.год.) установљена је на међународном нивоу. Њен циљ је пружање помоћи Ромима, поред осталог, и афирмативним акцијама у области здравства, образовања, запошљавања и становања. Србија је потписница ове иницијативе од самог почетка- од 2005. године.
Светски дан Рома, 8. април, обележава се у нашој земљи и широм планете организовањем различитих манифестација. Оне пружају могућност зближавања свих нас са ромским народом преко дружења са њима, упознавања њихове историје, културе, обичаја...Оне пружају и прилику да наше суграђане Роме саслушамо и сазнамо шта их мучи а потом да сагледамо како им све можемо помоћи у оквиру својих надлежности и могућности.

3. 4. 2012.

Са припреме представе "Седам Снежана и патуљак"

Драмска секција ОШ "Херој Радмила Шишковић" увелико ради и припрема представу "Седам Снежана и патуљак" у скромним условима за Дан школе и за Феситвал дечјег стваралаштва МАДЕС. Вредни ученици вежбају у учионици у скученом простору. И поред отежавајућих околности очекујемо добар пласман на МАДЕС-у. Сви који желе да погледају нашу представу треба само да нас позову и ми долазимо у ваше место и гарантујемо добру забаву. Срдачни поздрав од редитеља представе Мирослава Михајловића и његове глумачке и организаторске екипе.
Фотографије снимио Мирослав Михајловић.

Коначни резултати на окружном такмичењу из математике Подунавског округа које је одржано 31.3.2012.

У ОШ "Херој Радмила Шишковић" одржано је 31.12.2012. окружно такмичење Подунавског округа  из математике. Резултати такмичења су на линку.

Коначни резултати такмичења из математике за Подунавски округ  Прилажемо фотографије са такмичења.

Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео