ОШ ХРШ

24. 3. 2021.

Питања у вези са оцењивањем ученика и поправљањем већ датих оцена

Настава на даљину у средњим школама траје већ три седмице, а у другом циклусу основних школа две седмице. Велики број наставника, родитеља и директора школа се обраћа Министарству просвете, науке и технолошког развоја указујући на отворена питања у вези са оцењивањем ученика и поправљањем већ датих оцена у постојећим условима. 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја предложило је Кризном штабу да се омогући долазак ученика и наставника у школу због оцењивања, у мањим групама и уз поштовање свих епидемиолошких мера, што је подржано на седници Кризног штаба одржаној 24.03.2021. године. 
Треба имати у виду чињеницу да су до краја наставне године остала непуна два месеца и да ће постојати прекид рада због државног и верског празника, што додатно отежава примену прописа о оцењивању ученика основне и средње школе. Измене и допуне правилника о оцењивању у основној и средњој школи (Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању – „Службени гласник РС“, 81/2020 и Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању – „Службени гласник РС“, 59/2020), донете крајем претходне школске године и даље су на снази, а односе се на број оцена које ученик треба да има у току полугодишта. 
Настава на даљину, као и непосредна настава, треба да омогући континуирано праћење и оцењивање ученичких постигнућа путем формативног и сумативног оцењивања, у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном и средњем образовању и васпитању. 
У складу са наведеном препоруком Кризног штаба, у периоду док траје настава на даљину, дата је сагласност да ученици у мањим групама, у договору са наставницима, могу доћи у школе ради проверавања знања, усменим или писаним путем, у складу са правилницима о оцењивању и прописаним епидемиолошким мерама. Приликом оцењивања треба инсистирати на битним садржајима и активностима, односно на онима који су кључни за остваривање очекиваних исхода наставе и учења. 
За пружању стручне помоћи у осигурању квалитета оцењивања, директори се могу обратити просветним саветницима у надлежној школској управи. 


Пријаве за полагање пријемног испита за упис у специјализована одељења гимназија и уметничких школа

Обавештавамо Вас да ће у периоду од 12. до 15. априла 2021. године, родитељи, односно други законски заступници моћи да пријаве своје дете за полагање пријемног испита за упис у специјализована одељења гимназија и уметничких школа електронским путем на порталу Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs). Сви који не искористе предност електронског подношења пријава за полагање пријемног испита, пријаву у папирном облику моћи ће да поднесу 15. и 16. априла 2021. године, у средњим школама које имају специјализована одељења, као и у уметничким школама. 

У складу са Конкурсом за упис ученика у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, који расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, пријемни испити за ове школе, биће реализовани у средњим школама од 7. до 16. маја 2021. године. Родитељи, односно други законски заступници моћи ће по први пут онлајн да остваре увид и у резултате. 

Напомињемо, да ће се ове школске године и друге активности које се односе на завршавање основне школе и стицање основног образовања и васпитања, као и упис у средњу школу, обављати путем овог портала без подношења документације у папирном облику. 

Завршни испит на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину, према Календару образовно-васпитног рада, биће одржан 23, 24, и 25. јуна 2021. године, а увид у прелиминарне резултате тог испита родитељи, односно други законски заступници, моћи ће да виде, на поменутом порталу, 27. јуна 2021. године. На истом порталу подносиће се и приговори на резултате завршног испита. 

За разлику од претходних година, када су се листе жеља за упис у средњу школу подносиле у папирном облику и одласком у школу, од ове године листа жеља моћи ће да се поднесе путем овог портала, уз могућност неограничених измена и допуна до 3. јула 2021. године. 

Сви који не искористе предност електронског подношења листе жеља, моћи ће поднети листу жеља, као и до сада, у папирном облику у основној школи свога детета, 3. и 4. јула 2021. године. 

На порталу Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs) 11. јула 2021. године родитељи, односно други законски заступници моћи ће да остваре увид у листу распоређених ученика по образовним профилима и смеровима у средњим школама. 

Такође, електронским путем моћи ће да се обави и упис у средње школе, користећи наведени портал. Повезивањем са системом здравства омогућен је и електронски упис и за све ученике који уписују профиле за које је потребан здравствени преглед, под условом да су га обавили до тренутка подношења електронске пријаве за упис.


ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

(ВИДЕТИ ЛИНК


Када је родитељ обавезан да упише дете у први разред основне школе

Према Закону о основама система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и  по, а највише седам и по година.

То значи да се школске 2020/2021. године уписују сва    деца рођена од 1. марта 2014. године до краја28. фебруара 2015. год.

Испитивање зрелости детета за полазак у школу

Тестирање будућих првака обавиће школски психолог и школски педагог тестом за испитивање првака, којим се утврђује:

 • интелектуална
 • социјална и
 • емотивна зрелост детета за полазак у школу.

Тест  не  захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање. Овом приликом, ради се и интервју са родитељима (родитељем) или старатељима и дететом.


Није потребна никаква посебна припрема за ово тестирање. Важно је да дете тог дана буде без здравствених тегоба, опуштено и одморно.


Треба  детету укратко објаснити да овај  одлазак у школу  служи за то да се оно боље позна са школом и са неким ко у њој ради. Исто тако психолог треба да упозна будућег првака и због тога  ће разговарати са њим и са његовим родитељем (родитељима) или старатељем.  Не треба застрашивати дете (“Нећеш се уписати у школу ако не будеш све знао...” и сл.), нити нереално приказивати сусрет који предстоји (“Мало ћеш да се играш са тетом“.

Сусрет са школом

 • За  будуће  прваке  организује  се у јуну  пријем,  обилазак школе, упознавање са учитељицама и ђацима школе, као и    разне активности (играње и дружење) са циљем да им се представимо и приближимо им нашу школу.


ПРИПРЕМА ДЕТЕТА ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

То је процес који се одвија током читавог предшколског раздобља, од рођења до поласка у школу

 • интензивни период je од 5 - 7 године

 • непосредна психолошка припрема од априла -септембра


Аспекте дечијег развоја сагледавамо кроз:

 • физичку зрелост

 • психолошку зрелост

 • интелектуалну,

 • говорну,

 • социјалну,

 • емоционалну,

 • моторичку зрелост.


ФИЗИЧКА ЗРЕЛОСТ СЕ ПРОЦЕЊУЈЕ НА ОСНОВУ

 • висине, тежине, здравственог стања, мишићне снаге, да ли је спретно, радује се играма, развијена моторика, физички развијено
 • Дозволите деци да се изражавају кретањем јер то позитивно утиче на здравствено стање јер  осећајући  слободу покрета сигурнији су и самосталнији
 • седење за компјутером криви кичму, моторика слабија

психолошку зрелост чини лична и функционална зрелост

 • лична  зрелост - процењујемо да  ли  је дете у стању да  се   прилагоди  на  колектив  и  заједнички рад, да     ли је спремно да учи, да се одвоји од куће, да подреди игру школским обавезама
 • функционална  зрелост - одражава начин дечијег схватања света
 • психолошку  зрелост - утврђујемо на основу психолошког тестирања и интервјуа (ако се ментална доб поклапа са календарском доби или је већа дете је функционално зрело за полазак у школу)

ИНТЕЛЕКТУАЛНА ЗРЕЛОСТ

 • ако  дете има  развијене перцептивне (опажајне) способности
 • ако  уме   да  именује, описује и    пореди предмете из околине
 • ако може да се концентрише на одређену  активност
 • има свест о појмовима скуп, број, веће-мање, краће-дуже
 • лева-десна страна, црта фигуре са детаљима
 • орјентише се у времену, дан, ноћ,поподне...
 • развијено памћење и  мишљење

ГОВОРНА ЗРЕЛОСТ

 • Ако је овладало  гласовном  структуром  правилног говора
 • Ако  говори  у интеракцији са другим људима
 • Дете усваја усмени говор, а писани само онолико колико покаже интересовање за свет слова и писану реч
 • Дозволите  детету да   вам  препричава  своје доживљаје
 • Читајте им песме, приче, бајке, басне, питалице, загонетке

СОЦИЈАЛНА ЗРЕЛОСТ

 • самостално одржава личну хигијену, облачи се,  обува се, храни,
 • поштује правила
 • оспособљено за живот у друштву
 • родитељи  треба  да    поштују   личност      детета, да буду умерени у   захтевима
 • не  преоптерећивати дете али и  не  остављати га без обавеза у складу са психофизичким
 • способностима

ЕМОЦИОНАЛНА зрелост

(стабилност и контрола емоција)

 • емоционално зрело дете има самопоузање и може да контролише своје емоције
 • Родитељи треба да јачају самопоуздање и  контролу емоција јер се размажена и
 • емоционално лабилна деца теже    прилагођавају на школски     режим
 • хвалите их и бодрите  осмехом и гестом

МОТИВАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ

 • дете треба да се интересује и показује радозналост за школско учење
 • родитељи  подстичите дете на унутрашњу  мотивацију (да ужива у раду и активностима)
 • подстичите дете да поставља питања
 • информишите дете ( не плашите ) шта га очекује у   школи
 • деца уче кроз  игру

Да ли дете треба да зна да чита и пише пре школе?


 • ако зна све то - не значи да је спремно за полазак
 • ако не зна - не значи да није спремно за полазак у школу
 • Важније  је  много да  је дете мотивисано да учи, да га у свет писане речи уводимо кроз игру постепено,
 • леворукост   код   деце не представља сметњу.

Савети за родитеље

Ваше дете је личност за себе, напредује у складу са својим интелектуалним способностима,

 • прихватите своје дете са свим врлинама и манама
 • не поредите га са братом/сестром или  другом/другарицом
 • не осуђујте га ако прави грешке јер  оно  тако учи
 • подстичите га да    учи
 • обезбедите адекватан простор
 • будите доследни у  понашању
 • немојте  чинити ствари уместо детета (радити домаће задатке, цртати)
 • немојте га исправљати пред другима, не критикујте стално, не приговарајте,
 • нађите време за            своје дете, дајте објашњења
 • Пружите подршку и  разумевање
 ЖЕЛИМО  ВАМ  СРЕЋАН И УСПЕШАН  ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.

                Стручна служба школе.

21. 3. 2021.

21. март – Светски дан шума, дрвећа и садње

На данашњи дан у целом свету обележавају се чак три важна еколошка празника – данас је Дан шума, Дан дрвећа и Дан садње. 

Овим даном славимо природна богатства и дижемо свест о важности свих врста шума, дрвећа и садње.

 19. 3. 2021.

2021-03-19: Реализација наставе од 22.3.2021.

На састанку председнице Владе Републике Србије Ане Брнабић и медицинског дела Кризног штаба одлучено је данас, да се од понедељка 22.03.2021. године, за ученике првог циклуса (1-IV) основног образовања и васпитања, остварује непосредан образовно-васпитни рад у школи, као и до сада, у складу са раније достављеним упутствима за организацију образовно-васпитног рада. 

Образовно-васпитни рад за ученике другог циклуса основне школе, као и образовно-васпитни рад у музичким и балетским школама организује се у складу са дописом, 610-00-00178/2021-07, од 12.03.2021. године. 

...

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда одлаже се за петак 9. и суботу 10. април 2021. године, што ће бити утврђено изменом Правилника о календару образовно-васпитног рада Основне школе за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/20 и 18/20). Преузимање тестова за пробни завршни испит одвијаће се у договору са руководиоцима школских управа. 


Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја је на линку.18. 3. 2021.

Писмо Националног удружења родитеља деце оболеле од рака нашој школи.

Писмо Националног удружења родитеља деце оболеле од рака нашој школи.

Драги пријатељи, 

У име Националног удружења родитеља деце оболеле од рака НУРДОР топло вам захваљујемо на учешћу у акцији „Засади живот, буди херој!" и подршци вршњацима широм Србије који се боре против тешког и опасног непријатеља - малигне болести. 
Све оно што смо постигли током протеклих 17 година рада, постигли смо захваљујући нашим сјајним волонтерима, донаторима и људима добре воље, попут вас, широм Србије, али и широм света. 
У име сваког нашег малог Суперхероја, маме, тате, секе, бате, баке и деке којима бринемо, још једном се, топло и од срца, захваљујемо на подршци и помоћи уз наду да ћете и у будућности бити уз нас. 
Уколико желите да сазнате нешто више о нашем удружењу и вашим вршњацима који се тренутно боре као и онима који су победили опаку болест, било би нам драго да вам се представимо на једном едукативном онлине часу. Поштовани наставници, можете нас контактирати путем маил-а: nurdorsrbija@gmail.com   
Чека нас сигурно много боља година и у њој много прилика да сви, чинећи добро, будемо суперхероји! 
Желимо Вам свако добро уз велики поздрав из НУРДОРа. 
„Доброта много зна и може, а говори само осмехом" - Иво Андрић 

У Београду, у марту 2021. године

Комплет брошура НУРДОРа је на линку.15. 3. 2021.

Информација за родитеље у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ

 И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ. 

Потребно је да:
 • Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs
 • Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ)
 • Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада
Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о пребивалишту
 • Уверење о похађању припремног предшколског програма
 • Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*
* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.
Напомена 1: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови термин за упис и тестирање детета у основну школу електронским путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин.
Напомена 2: Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите се контакт центру на 011/73-505-57. Телефонска подршка доступна је од 22. марта 2021. године и током трајања уписа у основне школе сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

12. 3. 2021.

2021-03-12: Прелазак на онлајн наставу од 15.3.2021.

Према допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја (линкод 15. до 19. марта 2021. године, за све разреде другог циклуса (V-VIII) основне школе, настава се организује путем наставе на даљину
Обавештавају се ученици ОШ "Херој Радмила Шишковић" да ће се настава од понедељка 15.3.2021. одвијати онлајн по моделу од децембра у реалном времену коришћењем апликације Гугл Састанци (Google Meet). Часови ће трајати по 45 минута и настава ће се реализовати према распореду звоњења из децембра месеца, који ћемо и сада примењивати.

7. 3. 2021.

Успеси наших ученика на општинском такмичењу из хемије које је одржано 6.3.2021.

На Општинском такмичењу из хемије одржаном у суботу 6.3.2021. ученици ОШ Херој Радмила Шишковић су постигли одличне резултате: 

8. разред
Анастасија Архипкина    -1. место
Андрија Дрљача              -2. место

7. разред
Алекса Ристић                 -3. ранг

Честитамо свим ученицима и њиховим наставницима Јелени Спасојевић и Татјани Ћирић и желим им пуно успеха у даљем такмичењу.


1. 3. 2021.

Успеси наших ученика на општинском такмичењу из математике које је одржано 28.2.2021. у нашој школи


3. разред

 

Владимир Марковић

2. ранг

Нађа Дрљача

3. ранг

Сава Живковић

похвала

Давид Здравевски

похвала

Тијана Симић

похвала

Јања Мрвовић

похвала

4. разред

 

Лазар Живковић

1 ранг (100 поена)

Лука Поповић

2. ранг 

Данило Петровић

похвала

Лазар Гајић

похвала

5. разред

 

Алекса Павловић

2. ранг 

Ружица Танасковић

2. ранг

6. разред

 

Маша Ђорђевић

1. ранг

Марија Лачковић

2. ранг

Милан Пантић

3. ранг

7. разред

 

Новак Јовановић

2. ранг

8. разред

 

Борис Маринковић

1. ранг

Андрија Басарић

2. рангЧеститамо на постигнутим успесима ученицима и наставницима и желимо много успеха у даљем такмичењу.

Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео