ОШ ХРШ

5. 12. 2010.

2010-12-05: Посета Фестивалу науке

Група ученика и наставника ОШ "Херој Радмила Шишковић", ОШ "Олга Милошевић", ОШ "Вук Караџић" и ОШ "Милија Ракић" који су постигли добре резултате на такмичењима у претходном периоду (пласмани на окружним и државним такмичењима) добили су прилику да посете 4. Фестивал науке који је одржан у периоду од 3. до 5. децембра.16. 11. 2010.

Зимска оријентиринг школа за девојчице и дечаке рођене: 1998, 1999, 2000 и 2001. године

ЗИМСКА ОРИЈЕНТИРИНГ ШКОЛА ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ И ДЕЧАКЕ РОЂЕНЕ: 1998, 1999, 2000 и 2001. ГОДИНЕ

АКО ВОЛИТЕ
СПОРТ
РЕКРЕАЦИЈУ
ПРИРОДУ
ПУТОВАЊА
АВАНТУРЕ
ДОЂИТЕ НА ПРОМОЦИЈУ

ОШ ХРШ СРЕДА
17. НОВЕМБАР 2010.

Сала за физичко ОШ "Херој Радмила Шишковић"
у 8,30 ч (за V разред)
у 12,00 ч (за VI разред)
у 15,45 ч (за III и IV разред)
ОРГАНИЗАТОР: СПОРТСКО ДРУШТВО ЈАСЕНИЦА-ОРИЈЕНТИРИНГ КЛУБ
ИНСТРУКТОР: ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ШИЉА

Зимска оријентиринг школа за девојчице и дечаке рођене: 1998, 1999, 2000 и 2001. године
Програм и приступница: Зимска оријентиринг школа за девојчице и дечаке рођене: 1998, 1999, 2000 и 2001. године

3. 11. 2010.

2010-11-03: Састанак у вези реализације пројекта "Друга шанса" у оквиру ИПА-2008

У нашој школи је одржан састанак у вези реализације пројекта " "Друга шанса" - Развој  за функционално основно образовања одраслих у Републици Србији" који се реализује у оквиру ИПА-2008 програма финансираног средствима ЕУ који реализује ГОПА конзорцијум.
Циљ пројекта је успостављање система за функционално основношколско образовање одраслих који су напустили школовање пре стицања прве квалификације и/или функционалне писмености. Другим речима, пројекат ће обезбедити системска решења за укључивање одраслих у процес основног образовања, пружајући им шансу да заврше своје започето основно образовање и да наставе даље школовање у средњем образовању, било кроз систем континуираног обучавања за потребе тржишта рада или кроз систем средњег образовања по програмима који су примерени потребама одраслих.
Полазници ће по завршетку првог и другог циклуса добијати сведочанства о завршеним разредима основног образовања, а они који уђу у трећи циклус (VII и VIII разред) похађаће и полагати стручну обуку, чиме стичу сертификат о стручној обучености. Добијањем сведочанстава и сертификата повећаће се степен запошљивости полазника и тиме отворити могућност за излазак из сиромаштва и напуштање друштвене маргине. Припрема и реализација огледног програма одвијаће се у редовним основним школама у сарадњи са средњим стручним школама, локалним самоуправама и Националном службом за запошљавање.
Огледни наставни план и програм за основно образовање одраслих биће реализован у 80 основних школа у Србији (програм функционалног основног образовања), а огледни стандарди за 30 програма стручних обука биће реализовани у 75 средњих стручних школа. Ове школе добиће прилику да остварују школски програм за образовање одраслих, да се оспособе и верификују за делатност образовања одраслих, да имплементирају нови наставни план и програм функционалног основног образовања одраслих који ће бити прилагођен и примерен потребама и могућностима одраслог становништва и њиховој локалној заједници. У оквиру припрема школа за наставнике (укупно ће кроз пројекат проћи обуку 960 наставника из основних школа и 150 наставника из средњих стручних школа) предвиђен је читав низ програма стручног усавршавања из подручја образовања одраслих, а своја знања ће моћи кроз систем да преносе и на друге школе у региону. Наставници одабраних средњих стручних школа ће бити оспособљени да израде, у складу с потребама тржишта рада, потребама полазника и потребама локалне заједнице, програме стручних обука и да их реализују са одраслима који су уписали основну школу по програму функционалног основног образовања одраслих. Осим тога, школе које испуне услове за реализацију програма основног образовања одраслих добиће подршку и кроз ангажовање 80 асистената у програмима за одрасле.
Финансијска средства за реализацију пројекта обезбеђена су кроз Инструмент за претприступну помоћ Европске уније (ИПА 2008).
Састанку су присуствовали представници ГОПА конзорцијума, Министарства просвете, представници локалне самоуправе, представници Националне службе за запошљавање, представници Центра за социјални рад Смедеревска Паланка, и представници наше школе.

29. 10. 2010.

Од ове године завршни испит на крају основног школовања

Министар просвете проф. др Жарко Обрадовић, помоћник министра за предшколско и основно образовање и васпитање Желимир Попов и Гордана Чапрић из Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, представили су модел завршног испита у основном образовању и васпитању. 
„Завршни испит који се полаже на крају осмог разреда, предвиђен Законом о основама система образовања и васпитања, први је завршни испит са којим се ученик сусреће током школовања, а има функцију сведочанства о усвајању темељних знања, умења и компетенција током основног образовања“, изјавио је министар Обрадовић и додао да се овогодишњи завршни испит неће много разликовати од досадашњих квалификационих испита за упис у средњу школу. Од укупно 100 поена 40 ће носити завршни испит, а 60 успех ђака током основног школовања, рекао је ми нистар. Завршни испит постепено ће се мењати од познатих задатака ка непознатим, те од полагања само два теста из српског језика и математике до финалног завршног испита 2013/2014. године, који ће подразумевати све непознате задатке и три теста - српски језик, математика и заједнички тест из предмета: историја, географија, биологија, физика и хемија. Завршни испит ће се вредновати приликом уписа у средње школе. Министар је указао на то да ће ове школске године на тестовима из српског језика и математике ученици осмог разреда имати 50 одсто пот пуно познатих задатака, 25 одсто делимично познатих и 25 одсто ће бити непознати. 
Помоћник министра за предшколско и основно образовање и васпитање Желимир Попов најавио је да ће збирке задатака из српског језика и математике бити доступне до краја првог полугодишта и нагласио да Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици. До сада су квалификациони испит полагали само ученици који настављају образовање у четворогодишњој средњој школи. 
Гордана Чапрић из Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања додала је и да је услов да се приступи изради Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању било усвајање Образовних стандарда за крај основног образовања које је Национални просветни савет усвојио 19.маја 2009. године. Присутним новинарима објашњен је и систем вредновања задатака, као и концепт збирки и финалног завршног испита у основном образовању и васпитању. Модел завршног испита и новине које испит доноси можете преузети овде.
Модел  завршног испита (развој модела завршног испита)
 Процес развоја завршног испита –од прелазног ка финалном моделу
        Процес  увођења завршног испита започеће јуна 2011.год. када ће осми разред завршити прва генерација  ученика која је образована  по новим наставним програмима. Завршни испит ће се постепено мењати по обиму и структури  до 2014.године када ће бити реализован у пуном обиму.  Промене се односе на  повећање броја предмета који се полажу и на број непознатих задатака у тестовима.
        Постепеним прелазом избегавају се изненађења у вези са садржајем и начином испитивања чиме се смањује непознатост и трауматичност испита. Резултати прелазних решења биће детаљно анализирани у циљу њихове евалуације и уношења побољшања.На основу праћења развоја завршног испита  од стране Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања  биће предложен модел за даљи развој завршног испита после 2014.године.
a)      Модел испита за школску 2010/11.годину
        Имајући у виду да се ради о првој генерацији  ученика који су учили по новим програмима, да су стандарди за крај обавезног образовања усвојени 2009., године, да наставни програми нису усклађени са стандардима, да нису сви наставници имали прилику да наставу и оцењивање ускладе  са стандардима, прва генерација ученика ће у јуну 2011.године полагати завршни испит који ће имати следеће карактеристике:
·         Испит  ће се састојати од два предмета: српски односно матерњи језик и математика
·         Завршни тестови имаће 50% потпуно познатих задатака , претходно објављених  у збирци задатака, 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака и 25% задатака чији садржаји нису објављени у збирци, дакле потпуно непознати.
·         За припремање ученика за полагање завршног испита по програму завршног испита користиће се збирке задатака . Збирке задатака садрже низове задатака  којима се проверава  оствареност  образовних стандарда  за крај обавезног образовања. Одређен број задатака  из збирки биће коришћен  на завршном испиту. Збирку задатака припрема  Завод за  вредновање квалитета  образовања и васпитања.
·         Програм  завршног испита за 2011.год. биће објављен  током првог полугодишта  школске  2010/11.године.
b)      Модел испита за школску 2011/12.годину
                Друга генерацију ученика која полаже завршни испит такодје полаже испит из два предмета: српски односно  матерњи језик и математика са следећим модификацијама
·        Тестови ће садржати 25% потпуно познатих задатака, претходно објављених у збирци задатака, 25% делимично познатих задатака  насталих делимичном изменом задатака који су већ објављени у збирци задатака и 50% задатака чији садржаји и решења нису садржани у збирци.
               Програм завршног испита за 2012.годину биће објављен до краја септембра школске 2011/12.године.        
C)       Модел испита за школску 2012/2013.годину
                       Трећа генерација или генерација 2012/13.такодке ће полагати два теста, из српског и математике али са следећим модификацијама:
·        Тестови завршног испита имаће 25% делимично познатих задатака и 75% потпуно непознатих задатака. Познатих задатака неће бити.
Програм завршног испита за 2013.годину биће објављен до краја септембра школске 2012/13.године.
D)     Модел испита за школску 2013/14.годину, Финални модел
              Финални модел примењиваће се од школске 2013/14.године. То су садашњи ученици петог разреда.
Завршни испит  ће  имати следећу структуру и садржај:
·        Испит ће се полагати  употребом теста из предмета српски  језик, односно матерњи језик, математика и употребом комбинованог(једног) теста из наставних предмета и то: историја, географија, билогија, физика и хемија. Заступљеност појединачних предмета у комбинованом тесту (број или проценат задатака) биће структуирана према проценту заступљености у наставном плану од петог до осмог разреда.
·        Тестови завршног испита биће састављени само од непознатих задатака
·        Листа стандарда односно знања и кометенција  који  ће се испитивати потпуно непознатим задацима биће објављене до почетка школске 2012/2013, дакле када ова генерација а то је садашња генерација петог разреда започиње седми разред
·        Прво пробно завршно тестирање из комбинованог теста (нови тест, тест из наука) обавиће се током школске 2011/12.године. Друго пробно тестирање из комбинованог теста за потпуно непознатим задацима обавиће се током 2013.године.
Новине које доноси Завршни испит
·        Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици.До сада су  квалификациони испит полагали само ученици који настављају образовање у четворогодишњој средњој школи. Дакле, свим ученицима ће се приликом уписа  у средњу школу узети у обзир поени који су добијени на основу успеха у основној школи и поени  који су добијени на завршном испиту
·        Завршни испит састоји се  у финалном облику (шк.2013/14.) састојати из три теста: српски/матерњи језик, математика  и комбиновани тест из наука (природне и друштвене)
·        Завршни испитује степен усвојености образовних стандарда за крај основног образовања. Реч је о националним стандардима.Дакле, први пут се постигнућа ученика проверавају у односу на постављене стандарде.
·        Завршни испит у свом финалном моделу састављен је само од непознатих задатака
·        Завршни испит прилагођен је ученицима са сметњама у развоју
·        Резултати завршног испита биће коришћени за побољшање квалитета наставе и учења на нивоу појединачних школа, општине, округа, школске управе и на националном нивоу.
·        Школе су дужне да организују припрему ученика за полагање завршног испита 

11. 10. 2010.

Обележавање Дечје недеље 2010-10-04/08

У нашој школи Дечја недеља је у периоду од 4. до 8. октобра обележена низом активности које илуструјемо албумима са фотографијама и видео записима. Један део активности је због временских услова одложен за касније. Програм је једним делом промењен из објективних разлога.
29. 9. 2010.

Поводом 26. септембра Европског дана језика

Дан језика се званично слави у Европи сваког 26 -ог септембра, захваљујући одлуци Савета Европе, у контексту Године  језика 2001 године. Сврха Дана је да се нагласи језик и учење језика као нешто важно, занимљиво и забавно. Дан језика се прославља у школама, на радним местима, владиним агенцијама, амбасадама, универзитетима, удружењима и другим организацијама  са активностима у које ce укључују и млади и
стари. 
Ученици наше школе су се придружили обележавању овог датума пригодним уређењем школске огласне табле.

17. 9. 2010.

17.9.2010: Јесењи крос ОШ "Херој Радмила Шишковић"

17. септембра у нашој школи одржан је јесењи крос за ученике од 1. до 8. разреда.

2010-09-17: Посета Фестивалу балона "КИСИ"

Ученици наше школе су посетили Фестивал балона "Киси" који се одржава у Смедеревској Паланци где су имали прилике да се упознају са активностима Аеро клуба из Смедеревске Паланке и са летелицама. Такође су имали прилике да се виде полетање два балона.

1. 9. 2010.

2010-09-01: Почела је нова школска година

Данас је у 7:45 почела нова школска година за све ученике наше школе. Пријем ученика првог разреда организован је у спортској сали наше школе пригодним програмом и упознавањем наших нових ученика са њиховим наставницима.

31. 8. 2010.

2010-08-31: Све је спремно за дочек ђака првака

У ОШ "Херој Радмила Шишковић" све је спремно за дочек првака о чему сведоче и фотографије направљене данас.

20. 7. 2010.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ „ДИГИТАЛНА ШКОЛА“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

у п у ћ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ „ДИГИТАЛНА ШКОЛА“


Програм обухвата опремање дигиталних кабинета у основним школама. Дигитални кабинет укључује до 30 места за рад ученика на савременим персоналним рачунарима, пратећу опрему потребну наставнику, одговарајући софтвер и повезаност рачунара у кабинету.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

У програму „Дигитална школа“ могу учествовати основне школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Свака школа за учешће у Програму може пријавити један или више школских објеката у којима та школа организује редовну наставу.

За сваки пријављени школски објекат, школа се може определити за једну од следећих опција:

1.    један дигитални кабинет са 5, 10, 15, 20, 25 или 30 места за рад ученика на рачунарима и једним местом за рад наставника на рачунару, при чему број места за рад ученика у дигиталном кабинету не може бити већи од једне осмине броја ученика школе који похађају наставу у школском објекту, а учионица која је одређена за дигитални кабинет мора да има барем два квадратна метра по месту за рад ученика;
или
2.    један преносни рачунар и пројектор, за шта се школа може определити само у случају да у школском објекту наставу похађа мање од 40 ученика.

Школа која је пријавила школски објекат за опремање дигиталног кабинета треба да одреди учионицу у којој ће обезбедити:

1.      електрично напајање на које се може прикључити опрема снаге до 150W по месту за рад ученика и са најмање једном шуко утичницом на сваких десет места за рад ученика;
2.      везу ка Интернету у учионици, прецизније RJ45 утичницу за локалну мрежу преко које се остварује веза ка Интернету;
3.      да је учионица физички обезбеђена од провала;
4.      столове са радном површином од барем 60 cm ширине и 50 cm дубине по месту за рад ученика.

Изузетно, Министарство за телекомуникације и информационо друштво ће помоћи у обезбеђивању услова из тачака 1, 2 и 3, школама у јединицама локалне самоуправе које су Законом о регионалном развоју ("Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 30/2010) одређене као изразито недовољно развијене јединице локалне самоуправе.

Подношењем пријаве школа се обавезује да ће:

1.      одредити наставника који ће бити задужен да се стара о техничком функционисању дигиталног кабинета, за кога ће Министарство за телекомуникације и информационо друштво организовати обуку за техничко поступање са опремом;

2.      директор основне школе извештавати Министарство за телекомуникације и информационо друштво о стању и активностима у дигиталном кабинету за свако тромесечје школске године, у року од 15 дана по истеку тромесечја;

3.      дигитални кабинет у време рада школе, а у периодима када се у кабинету не одржава настава, бити слободно доступан ђацима школе, да ће постојати истакнут распоред слободних термина и бити организовано дежурство наставника у тим терминима;

4.      Министарству за телекомуникације и информационо друштво, односно лицу које  то министарство одреди, ради праћења реализације Програма, омогућити непосредан увид у рад Дигиталног кабинета, укључујући и увид у техничку исправност опреме.

Права и обавезe школе и Министарства за телекомуникације и информационо друштво у вези реализације опремања дигиталног кабинета биће ближе уређене уговором који ће бити потписан пре испоруке опреме.


ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ

Образац пријаве за програм „Дигитална школа“ може се преузети у електронском облику на веб страници www.digitalnaskola.rs

За сваки школски објекат који се пријављује потребно је посебно попунити образац пријаве у електронском облику, одштампати га, потписати и оверити.

Уз пријаву, на листу папира формата А4, прилаже се цртеж основе учионице која је одређена за дигитални кабинет са означеним димензијама, као и положајем врата, прозора, клупа, катедре и табле.

Образац пријаве послати и у електронском облику и поштом, и то:

1.      Попуњен образац пријаве за програм „Дигитална школа“ у електронском облику послати електронском поштом на адресу digitalna.skola@mtid.gov.rs. Уколико школа има техничке могућности, електронском поштом треба послати и цртеж основе учионице.

2.      Попуњен, одштампан, потписан и оверен образац пријаве за програм „Дигитална школа“  са приложеним цртежом основе учионице послати на адресу Министарства за телекомуникације и информационо друштво, Немањина 22-26, 11 000 Београд, са назнаком „Пријава за програм Дигитална школа“.

Рок за подношење пријава је 15. септембар 2010. године.

Пример попуњеног обрасца пријаве и пример цртежа основе учионице, као и све друге информације у вези програма „Дигитална школа“ могу се пронаћи на веб адреси www.digitalnaskola.rs

За додатне информације или појашњења у вези са пријављивањем, школе се могу обратити телефоном на број 011/ 20 20 200 или електронском поштoм на адресу digitalna.skola@mtid.gov.rs

9. 7. 2010.

Конкурс "Креативна школа 2010/2011."

Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са Мicrosoft-oм расписује наградни конкурс за основне и средње школе
„КРЕАТИВНА ШКОЛА 2010/2011.“
Конкурс је намењен основним и средњим школама које у оквиру пројекта „Размена искустава коришћењем информационих технологија“ представљају примере добре праксе наставе и остваривање садржаја програма применом информационих технологија. Радови пристигли на Конкурс биће узети у обзир за формирање „Базе знања“ коју ће моћи да користе сви у образовању. Право учешћа на Kонкурсу имају тимови,  који треба да буду састављени од три члана. Један члан може да буде у више тимова, а сваки тим може да конкурише само са једним радом.
Ако сте наставник (разредне или предметне наставе) или стручни сарадник  и запослени сте у основним и средњим школама, ако примењујете новине у настави и желите да их поделите са колегама, позивамо Вас да пријавите тим на Конкурс и тиме допринесете размени примера добре праксе.
Потребно је да се сви заинтересовани тимови пријаве за учешће на Конкурсу регистровањем на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs или на сајту пројекта „Креативна школа“ на адреси www.kreativnaskola.rs.
Пријављивање тимова и достава радова за основне и средње школе траје од 1. септембра 2010. године до 24. јануара 2011. године.
Рад би требало да представља приказ тематске целине наставне јединице која може да се реализује на најмање три, а највише пет часова. Важно је да рад садржи новину у процесу наставе и учења, да буде применљив у педагошкој пракси и да омогућава активно учешће ученика у процесу наставе и учења.  Пријављени радови треба да садрже подршку за вршњачко учење. Рад би требало представити у задатом обрасцу PPT презентације, који се може преузети са сајта Завода. Величина презентације мора бити до 3MB (у зипованом или оригиналном PPT облику).
Резултати конкурса биће објављени у мају 2011. године. Свечана додела награда предвиђена је за крај школске године, у месецу јуну 2011. године.
За прва три најбоља рада (и за основне и средње школе) предвиђене су следеће награде:
Прва награда:  Лаптоп за сваког члана тима.
Друга награда: Дигитална камера за сваког члана тима.
Трећа награда: Дигитални фотоапарат за сваког члана тима.
Све додатне информације могу се добити преко наведеног сајта Завода или на телефон Завода 011/208-19-08.

2. 7. 2010.

Конференција "Школа будућности" - Издвојена средства за опремање свих школа најсавременијим рачунарима

Mинистар просвете Жарко Обрадовић, председница Националног просветног савета Десанка Радуновић и директор Мајкрософт канцеларије у Србији Владан Живановић отворили су конференцију „Школа будућности“.
Централна тема конференције била је улога технологије у унапређивању наставе и школских процеса, као и улога школе у повећању дигиталне писмености ученика и заштити деце на интернету. На Конференцији је представљена и књига „Школа будућности“, а завршила се округлим столом са темом „Заштита деце на интернету“.
Министар Обрадовић најавио је да ће од 2011/12. године све школе у Србији добити информатички центар захваљујући изузетној сарадњи Министарства просвете и Министарства телекомуникација које је издвојило 650 милиона динара за опремање Центра најсавременијим рачунарима. Обрадовић је истакао да образовни систем Републике Србије тежи ка стварању школе 21. века што подразумева неопходне реформе, које морају да иду у корак са убрзаним технолошким променама, као и да реформе не треба схватити као елиминацију свега постојећег зарад прихватања новог, него као имплементацију новог у оно што се показало као успешно и квалитетно. Министар Жарко Обрадовић нагласио је да у свакој школи и у сваком времену у центру пажње мора бити ученик. Децу ћемо најбоље заштити од опасности које такође егзистирају на интернету уколико их наоружамо знањем, додао је Обрадовић.
Председница Националног просветног савета Десанка Радуновић изјавила је како је радује опремање школа рачунарима, улагање у будућност, а посебно оних мањих школа којима је помоћ преко потребна и истакла да се модерне технологије и интернета не треба плашити. Владан Живановић директор Мајкрософт канцеларије у Србији рекао је да Мајкрософт од 2004. године Мајкрософт кроз разне програме и пројекте у сарадњи са Министарством просвете улаже у стручну едукацију ученика, наставника, у опремање школа, као и у израду образовних садржаја за наставу информатике на српском језику и упутстава за коришћење модерних информатичких средстава у настави и школском животу.

8. 6. 2010.

2010-06-07/08: Прво место на првенству Србије у рукомету - ученице

Наша школа је освојима 1. место на првенству Србије у рукомету - ученице ОШ.
Све честитке нашим ученицама и професору Светлани Стојановић која их је водила до овог успеха.
Фотографије из албума Светлане Стојановић

5. 6. 2010.

Очистимо Србију

Еколошка секција ОШ "Херој Радмила Шишковић је била спремна за акцију али киша их је омела па су реализацију одложили за други дан када временски услови дозволе.
На фотографији заједнички снимак ученика и наставника на локалитету Кудречко језеро.

31. 5. 2010.

2010-05-29/30: ОДРЖАН ЈЕ СЕМИНАР „КРЕИРАЊЕМ ОБРАЗОВНИХ ПЛАНОВА ДО ИНКЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ“

У нашој школи 29. и 30. маја одржан је семинар „КРЕИРАЊЕМ ОБРАЗОВНИХ ПЛАНОВА ДО ИНКЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ“. У Каталогу за стручно усавршавање запослених у образовању за шк.2009/2010. налази се под бројем 790, обавезан , трајање семинара -основни програм: 2 дана (16 сати), практични део: 6 сати.
Водитељке семинара су биле МИРЈАНА ТРИФУНОВИЋ-ПАУЛ и ГОРДАНА ЈОСИМОВ.

30. 5. 2010.

2010-05-29: Сађење туја у нашој школи

У оквиру реализације Школског развојног плана за период 2008/2013. ОШ "Херој Радмила Шишковић" је упутила захтев ЈП "Србија шуме" за 100 садница тује за живу ограду. Захтев је одобрен и 29. маја саднице тује су посадили ученици и наставници у оквиру ове развојне активности унапређења радне средине.

28. 5. 2010.

"Музика је пут до срца" - први фестивал дечије музике у Смедеревској Паланци

У Смедеревској Паланци је 28. маја одржан 1. дечији музички фестивал  под мотом "Музика је пут до срца" у  препуној сали Градског позоришта  који је окупио децу из скоро свих основних школа општине Смедеревска Паланка на коме су учествовали и наши ученици и то Милица Перић, ученица 4. разреда; Ивана Лазић, Дуња Павловић, Анђела Марковић ученице 6. разреда Сташа Петковић,  ученица 7. разреда  и Катарина Стојановић, ученица 8. разреда.
Фестивал је организовала ОШ "Вук Караџић" из Смедеревске Паланке уз подршку Општине Смедеревска Паланка, Друштва учитеља Смедеревске Паланке, основних школа општине  и бројних донатора међу којима је  и Народна канцеларија председника Републике Србије.
Програм је реализован у такмичарском и ревијалном делу. Имали смо прилике да чујемо надахнуте интерпретације и да видимо оригиналну кореографију популарних песама које су ученици са својим наставницима- менторима припремили за ово такмичење.
Стручни жири у саставу Мира Крајнер, професор клавира у Основној музичкој школи "Божидар Трудић", Срђан Тодоровић, магистар Академије музичких уметности и Слободан Ђурић, професор хармонике и директор Основне музичке школе "Божидар Трудић" имали су тежак задатак да одаберу најбоље интерпретације и кореографије
Прво место освојила је Катарина Спасојевић, ученица 7. разеда ОШ "Олга Милошевић". Друго место освојила је Сташа Петковић, ученица 7. разреда ОШ "Херој Радмила Шишковић" а треће место дует Тамара Митровић, ученица 6. разреда ОШ "Вук Караџић" и Катарина Стојановић, ученица 8. разреда ОШ "Херој Радмила Шишковић".
Жири је доделио и специјалну награду за кореографију Јовани Старовлах и Тијани Кузмић из ОШ "Радомир Лазић"; специјалну награду за неговање традиције Милици Перић, ученици 4. разреда ОШ "Херој Радмила Шишковић"; специјалну награду за избор песме Сари Попов, ученици 5. разреда ОШ "Вук Караџић"; специјалну награду за интерпретацију Владимиру Бајкићу, ученику 4. разреда издвојеног одељења ОШ "Ђорђе Јовановић" из Селевца у Бачинцу; и специјалну награда за оригиналност Ивани Лазић, Дуњи Павловић, Сташи Петковић и Анђели Марковић ученицама 6.и 7. разреда ОШ "Херој Радмила Шишковић".
У ревијалном делу наступали су ритмичка секција ОШ "Вук Караџић" са кореографијом "Молимо за фину тишину"; најмлађи чланови КУД "Абрашевић"; Ивана Талијан и Сара Попов; као и Плесни студио "Арабеск" који су публику одушевили својим интерпретацијама и кореографијама специјално припремљеним за ову прилику.Више информација на линку.

14. 5. 2010.

14. 4. 2010.

Обележавање Дана школе

Дан школе "Херој Радмила Шишковић" обележиће се 19. априла 2010.г.
Програм обележавања Дана школе је следећи:


Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео