ОШ ХРШ

28. 6. 2020.

2020-06-28: Уручење признања и сведочанстава ученицима осмог разреда

У нашој школи одржан је пригодан програм уручења признања и сведочанстава ученицима осмог разреда генерације 2020. Ученик генерације је Мила Милосављевић која је као ученик генерације добила лаптоп рачунар, поклон колектива ОШ "Херој Радмила Шишковић" за даљи успешан рад. Спортиста генерације је Бранко Басарић.

Ученик Лазар Бисенић је од нашег наставника у пензији Драгослава Милосављевића традиционално добила његов лични пригодан поклон као најуспешнији ученик у ликовном стваралаштву у овој генерацији.
Ученик генерације
Спортиста генерације
У току дана ученицима су разредне старешине уручиле сведочанства и признања за рад у овој школској години.
17. 6. 2020.

2020-06-17: Почео је завршни испит у нашој школи

Додај наслов
Данас је у нашој школи почео завршни испит полагањем испита из матерњег језика. Сви полазници су на време изашли на полагање завршног испита у складу са прописима Министарства просвете и науке и примењујући прописане мере заштите од вируса COVID-19.
3. 6. 2020.

Мере превенције и сузбијања ширења инфекције узроковане вирусом


Мере превенције и сузбијања ширења инфекције узроковане вирусом
Додај наслов
Сврха
Овом процедуром се утврђују овлашћења, одговорности и начин за идентификацију и спречавање могућих контаката са вирусом, реаговање у циљу ублажавања утицаја на радну средину, анализу узрока, извештавање о потенцијалним контактима и примени одговарајућих мера заштите.
Обим
Ова Процедура се примењује у свим организационим деловима послодавца, т.ј. на свим локацијама где запослени обављају своје пословне активности или могу доћи у контакт са  вирусом. 
Ова Процедура ће се примењивати и прилагођавати у складу са предложеним мерама Владе и других надлежних државних органа Републике Србије, законима Републике Србије, одлукама, наредбама,
упутствима и сличним документима донетим од стране надлежних органа у вези са вирусом и интерним процедурама послодавца.
Захтеви 
Превентивне мере 
Превентивне мере обухватају опште здравствено хигијенске мере, мере личне хигијене, мере хигијене у радном простору и мере физичког дистанцирања.
Све мере које обухвата ова Процедура се морају примењивати свеобухватно, истовремено и у потпуности, јер у супротном не дају резултате.
 Једине три превентивне мере које су до сада стручно потврђене да олакшавају прекид ланца преноса вирусних патогена капљично-контактним путем и успешно успоравају ширење заразе ЦОВИД-19 су:
 • висок степен личне хигијене,
 • висок степен хигијене радног места / непосредног пословног окружења на радном месту,
 • обавезна безбедна удаљеност код личне комуникације и обављања дневних пословних активности.
Пре почетка рада
Пре почетка рада, потребно је провести прање, чишћење и дезинфекцију радног простора, прибора и опреме, као и проветравање просторија.
Дезинфекцију радног простора треба да изврши овлашћено, сертификовано правно лице званично регистровано за наведену делатност са одговарајућим ресурсима - оспособљеним кадром и адекватним дезинфекционим средствима која треба да користе у складу са упутством произвођача односно стандардном пословном праксом.
Такође, послодавац је дужан да обезбеди запосленима сва потребна лична заштитна и       дезинфекциона средства (70% алкохол - етанол, маске, рукавице) за спровођење предвиђених мера,  на недељном нивоу, као  и да стално врши допуне у складу са потребама.
·                      
Опште хигијенске мере
-Приликом уласка у објекат, неопходно је да се за сваку особу изврши мерење телесне температуре бесконтактним термометром (уколико за то постоји могућност – стручна, финансијска и сл.);
-Спровођење високог степена личне хигијене и коришћења личне заштитне опреме (обавезно ношење заштитних маски и рукавица – како за запослене, тако и за све остале који улазе у објекат);
-Обављање високог степена хигијене објеката, хигијене радног места, хигијене помоћних објеката у дворишту и непосредног пословног окружења на радном месту;
-Спровођење физичког дистанцирања, смањење физичког контаката, оптимизација броја запослених и других ангажованих лица у току редовног рада без умањења радних поступака;
-Забрана ненаменских посета,  максимално ограничавање достављање пошиљака, ограничавање излазака запослених и других ангажованих лица за време радног времена;

Мере личне хигијене
Мере личне хигијене се односе на време пре уласка у објекте послодавца, путовање до посла, мере по доласку на радно место и непосредно по завршетку радног дана. 
У свим посебно наведеним ситуацијама потребно је прање руку топлом водом и сапуном уз коришћење појединачних папирних убруса.
 • Приступе Улазу-Излазу опремити баријерама за дезинфекцију (крпама, убрусима/сунђерима натопљеним у раствор средства на бази хлора, нпр. раствор натријум хипохлорита - варикине), преко које ће сви који улазе у објекат морати да прођу и тако дезинфикују обућу. 
 • Одржавање хигијене простора у оквиру објеката подразумева редовно прање детерџентима и    дезинфекционим средствима подних површина и степеништа нарочито експонираних делова објеката (улази-излази), као и других површина унутар специфичних радних и канцеларијских простора и накнадну дезинфекцију применом хлорних препарата. 

Приликом доласка у објекат послодавца обавезно је прање руку у складу са општим препорукама. 
У овом циљу на свим улазима и излазима обезбедити одговарајуће уређаје за санитизацију руку, папирне убрусе и гумене рукавице за једнократну употребу и заштитне маске.  
Сви који улазе у објекат у обавези су да изврше санитизацију руку коришћењем дозера са средством за дезинфекцију.
Приликом уласка у пословне просторије неопходно је да се скину рукавице (уколико су се користиле) на начин дефинисан у последњем делу ове процедуре и да се након тога изврши дезинфекција тј. детаљно прање руку.

Мере хигијене и организације рада на радном месту
Од тренутка уласка у просторије Послодавца, па све до напуштања радног места обавезно је да запослени и/или друго ангажовано лице носи заштитну маску и рукавице.
Послодавац је у обавези да максимално растерети радне просторије у погледу броја ангажованог радног особља, оптиматизује коришћење простора у радним просторијама, успостави рад од куће, изостави из радног процеса запослене и друга ангажована лица старија од шездесет година, као и запослене и друга ангажована лица који документовано пријаве да пате од хроничних болести, пре свега бубрежних и плућних, кардио- васкуларних, дијабетеса, имунодефицијенције и др.
Све рукохвате, кваке, кључеве, телефоне и друге личне предмете, је потребно пребрисати 70%-ним алкохолом и паприним убрусом на свака 2 х, а по потреби и чешће. 
На радном месту индивидуално вршити чишћење тастатура, мишева, површина радних столова, рукохвата, заједничких телефонских апарата, слушалица, бројчаника 70%-ним алкохолом и паприним убрусима или дездерманом – дезинфекционим средством за хируршко прање руку и то минимум:
- ПРЕД почетак рада на рачунару, 
- НАКОН 4 сата рада,
- и непосредно ПО ЗАВРШЕТКУ радног дана, односно ПОСЛЕ боравка на радном месту;
Искоришћени папирни убрус прописно одложити у канту за ђубре, затим руке опрати млаком водом и сапуном у трајању од најмање 20 секунди;
Искоришћене рукавице и заштитне маске се одлажу у посебно означене кесе или канте за инфективни отпад који се предаје овлашћеној компанији за прикупљање отпада.

Обавезно отварање прозора радних и помоћних просторија и проветравање што дуже то боље, а најмање 30 минута.
Континуално проветравање радних и других просторија отварањем прозора са супротних страна објеката током дана.  
Не користити вештачку вентилацију.
Употреба мобилног телефона са повезаним хандс-фрее адаптером (жичне или бежичне слушалице или спикерфон.
Мере личне хигијене су посебно битне у коришћењу тоалета уз обавезно прање руку и појачану дезинфекцију славина, квака и другог прибора тоалета.

Мере физичког дистанцирања
Радне просторије и просторе за рад послодавца организовати са минималним бројем запослених и осталих особа, уз  минималну удаљеност од 2 м  - обезбедити седење са исте стране радних столова (без контакта лицем у лице или дијагонално).
За време рада не руковати се међусобно и не долазити у било какав други међусобни контакт.
Редовне радне обавезе, контакте, састанке и комуникацију вршити кад год је могуће телефоном, спикерфоном; или ако је то једино могуће директно, онда уз што мањи број учесника, што краће време и са што мање личних контаката.
У свакој радној просторији треба обезбедити минималну површину од  4 мпо 1 особи.
Због непосредног контакта прстију и усана/лица/очију – не препоручује се да запослени пуше, користе е-цигарете, нити заједничке чаше/шоље за напитке.
У току радног времена строго се забрањује, осим ако није неопходно, често напуштање појединачних радних простора, тј. објекта послодавца.
Унутар зграде послодавца, време задржавања деце, родитеља, сарадника, пословних партнера, колега и сл. свести на минимум, а након одржавања састанака са већим бројем учесника неопходно је детаљно проветрити коришћене просторије и/или извршити дезинфекцију ваздуха распрашивањем помоћу распршивача са 70% алкохолом.
Евентуалну примопредају пошиљака - робе извршити бесконтактно, увек одржавајући прописани минимум 2 м удаљености од друге особе која доставља пошиљку - робу.
Са достављачем договорити место где се пошиљка може одложити без директног преуизимања.
По могућству, пошиљку дезинфиковати после преузимања.
Здравствене мере у случају инфекције
У случају појаве повишене телесне температуре и симтома респираторне инфекције код запосленог или другог ангажованог лица за време радног времена (на радном месту, на раду из куће, у службеном возилу послодавца и др.) или ван радног времена; као и код родитеља, детета, посетиоца и сл.:
 • Запослени или друго ангажовано лице је у обавези да одмах обавести надређеног. 
 • Особе са присутним наведеним тегобама остају код куће, односно не долазе на посао и јављају се надлежној здравственој установи.
 • Запослени у радном простору послодавца тренутно обустављају све радне активности и хитно се јављају лекару. 
 • У случају појаве симптома или сумње на постојање Цовид-19 инфекције, потребно је обезбедити просторију за изолацију у случају појаве симптома болести родитеља, детета, односно посетиоца током боравка у објекту.
 • Код сваке промене здравственог стања, родитеља, дете, односно посетиоца изоловати у собу за изолацију, одмах обавестити родитеље/старатеље (уколико је у питању дете) и, у најкраћем року, родитеља, дете, односно посетиоца упутити лекару.
 • Такође, одмах потом, извршити дезинфекцију радног простора и у сарадњи са здравственим и осталим органима успоставити епидемиолошки надзор радног простора.
 • Посебну пажњу усмерити на запослене и друга ангажована лица, који су били у контакту са потенцијално зараженим, односно оболелим особама са израженим симптомима респираторне инфекције.

2. 6. 2020.

Тестирање ученика за први разред

У нашој школи у току је тестирање ученика који се уписују у први разред  у договору са родитељима и применом платформе еЗаказивање.
Родитељи су у обавези да приложе само потврду о обављеном систематском прегледу док се остала документација аутоматски. 
Приликом уписа родитељи попуњавају анонимни упитник за родитеље у вези њихових очекивања у циљу унапређења рада школе и могу да се пријаве за продужени боравак.
За све ученике првог разреда обезбеђен је бесплатан комплет уџбеника и неопходног школског прибора.2020-06-02: Пробни завршни испит у нашој школи

У нашој школи је данас реализован пробни завршни испит из математике за ученике 8. разреда и Функционалног основног образовања одраслих сагласно инструкцијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја водећи рачуна о препорукама Владе Србије у вези епидемије  КОВИД-19.1. 6. 2020.

Анкета за родитеље будућих првака ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Поштовани родитељи будућих првака,
Пред Вама је (https://forms.gle/FRhEh2YsoaSAtPiNA) низ питања којима желимо да испитамо Ваше мишљење, сагледамо Ваше потребе и унапредимо рад школе. Анкета је анонимна и јако је важно да искрено одговорите на постављена питања како бисмо добили ваљане податке. На питања одговорите избором понуђеног одговора или сагласно упутству. 
Са радошћу Вас и Ваше дете очекујемо у нашој школи.
Колектив ОШ ,,Херој Радмила Шишковић"
Линк ка анкети је 

Педагог наше школе, Слађана Масловарић, гостујући на ТВ Јасеница објаснила је како ће изгледати полагање пробног испита мале матуре.

Педагог наше школе, Слађана Масловарић, гостујући на ТВ Јасеница објаснила је како ће изгледати полагање пробног испита мале матуре.

Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео