ОШ ХРШ

30. 6. 2012.

2012-06-29: Семинар "Пракса и прописи"

У Смедеревској Паланци за наставнике и стручне сараднике ОШ "Херој Радмила Шишковић" одржан је акредитовани семинар "Пракса и прописи". Семинар су реализовали Наташа Ћирић, Надица Стаменковић-Кузмановић, Радојко Гачевић и Драган Маринчић.
Информације о семинару су следеће
  • Акредитација 628 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2011/2012. годину (ОБАВЕЗАН)
  • Институција: Четрнаеста београдска гимназија, Хаџи Проданова 5, 11000 Београд
  • Аутори: Наташа Ћирић, Надица Стаменковић Кузмановић, Радојко Гачевић , Драган Маринчић
    Координатор: Наташа Ћирић, drmar@eunet.rs integralbg@gmail.com, 064/205-13-93 
  • Реализатори: Наташа Ћирић, Надица Стаменковић Кузмановић, Радојко Гачевић и Драган Маринчић
  • Теме: Прописи (општи законски оквир, законски оквир у образовању и васпитању, подзаконски акти и општи акти установе, делатност и установе образовања и васпитања, интерни и екстерни надзор); Запослени у образовању (радни односи, права и обавезе запослених, дисциплински поступак); Оцењивање успеха и владања ученика (бројчано, описно, испити); Обавезе и одговорности ученика, права детета и ученика; одељењски старешина, екскурзије, кампови и настава у природи; Евиденција и јавне исправе; Планирање, евидентирање и документовање (годишњи план рада, решење о 40-часовној радној недељи, планирање и припремање за образовно-васпитни рад); Професионализација (стручни органи, лиценца, стручно усавршавање и стицање звања)
  • Циљна група: наставници/професори разредне наставе, наставнци/професори у школама за образовање ученика са сметњама у развоју, наставнци/професори предметне наставе – основне школе, васпитачи у предшколским установама, професори предметне наставе – гимназије, медицинске сестре-васпитачи, професори предметне наставе – средње стручне школе, сарадници, педагошки асистенти и помоћни наставници, наставници практичне наставе – средње стручне школе, стручни сарадници, сарадници у настави (ромски асистенти и сарадници у ССШ, музичким и балетским школама), васпитачи у домовима ученика, професори стручних предмета у уметничким школама (музичким, балетским, ликовнеим), директори/помоћници директора
  • Трајање: један дан (8 сати)

Нема коментара:

Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео