ОШ ХРШ

16. 11. 2010.

Зимска оријентиринг школа за девојчице и дечаке рођене: 1998, 1999, 2000 и 2001. године

ЗИМСКА ОРИЈЕНТИРИНГ ШКОЛА ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ И ДЕЧАКЕ РОЂЕНЕ: 1998, 1999, 2000 и 2001. ГОДИНЕ

АКО ВОЛИТЕ
СПОРТ
РЕКРЕАЦИЈУ
ПРИРОДУ
ПУТОВАЊА
АВАНТУРЕ
ДОЂИТЕ НА ПРОМОЦИЈУ

ОШ ХРШ СРЕДА
17. НОВЕМБАР 2010.

Сала за физичко ОШ "Херој Радмила Шишковић"
у 8,30 ч (за V разред)
у 12,00 ч (за VI разред)
у 15,45 ч (за III и IV разред)
ОРГАНИЗАТОР: СПОРТСКО ДРУШТВО ЈАСЕНИЦА-ОРИЈЕНТИРИНГ КЛУБ
ИНСТРУКТОР: ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ШИЉА

Зимска оријентиринг школа за девојчице и дечаке рођене: 1998, 1999, 2000 и 2001. године
Програм и приступница: Зимска оријентиринг школа за девојчице и дечаке рођене: 1998, 1999, 2000 и 2001. године

3. 11. 2010.

2010-11-03: Састанак у вези реализације пројекта "Друга шанса" у оквиру ИПА-2008

У нашој школи је одржан састанак у вези реализације пројекта " "Друга шанса" - Развој  за функционално основно образовања одраслих у Републици Србији" који се реализује у оквиру ИПА-2008 програма финансираног средствима ЕУ који реализује ГОПА конзорцијум.
Циљ пројекта је успостављање система за функционално основношколско образовање одраслих који су напустили школовање пре стицања прве квалификације и/или функционалне писмености. Другим речима, пројекат ће обезбедити системска решења за укључивање одраслих у процес основног образовања, пружајући им шансу да заврше своје започето основно образовање и да наставе даље школовање у средњем образовању, било кроз систем континуираног обучавања за потребе тржишта рада или кроз систем средњег образовања по програмима који су примерени потребама одраслих.
Полазници ће по завршетку првог и другог циклуса добијати сведочанства о завршеним разредима основног образовања, а они који уђу у трећи циклус (VII и VIII разред) похађаће и полагати стручну обуку, чиме стичу сертификат о стручној обучености. Добијањем сведочанстава и сертификата повећаће се степен запошљивости полазника и тиме отворити могућност за излазак из сиромаштва и напуштање друштвене маргине. Припрема и реализација огледног програма одвијаће се у редовним основним школама у сарадњи са средњим стручним школама, локалним самоуправама и Националном службом за запошљавање.
Огледни наставни план и програм за основно образовање одраслих биће реализован у 80 основних школа у Србији (програм функционалног основног образовања), а огледни стандарди за 30 програма стручних обука биће реализовани у 75 средњих стручних школа. Ове школе добиће прилику да остварују школски програм за образовање одраслих, да се оспособе и верификују за делатност образовања одраслих, да имплементирају нови наставни план и програм функционалног основног образовања одраслих који ће бити прилагођен и примерен потребама и могућностима одраслог становништва и њиховој локалној заједници. У оквиру припрема школа за наставнике (укупно ће кроз пројекат проћи обуку 960 наставника из основних школа и 150 наставника из средњих стручних школа) предвиђен је читав низ програма стручног усавршавања из подручја образовања одраслих, а своја знања ће моћи кроз систем да преносе и на друге школе у региону. Наставници одабраних средњих стручних школа ће бити оспособљени да израде, у складу с потребама тржишта рада, потребама полазника и потребама локалне заједнице, програме стручних обука и да их реализују са одраслима који су уписали основну школу по програму функционалног основног образовања одраслих. Осим тога, школе које испуне услове за реализацију програма основног образовања одраслих добиће подршку и кроз ангажовање 80 асистената у програмима за одрасле.
Финансијска средства за реализацију пројекта обезбеђена су кроз Инструмент за претприступну помоћ Европске уније (ИПА 2008).
Састанку су присуствовали представници ГОПА конзорцијума, Министарства просвете, представници локалне самоуправе, представници Националне службе за запошљавање, представници Центра за социјални рад Смедеревска Паланка, и представници наше школе.

Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео