Распореди наставе за основну школу

ОШ ХРШ

13.04.2021.

Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја о организацији наставе од 13.4.2021.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Немањина 22-26
Датум: 13.04.2021. године 

ОСНОВНА ШКОЛА
СРЕДЊА ШКОЛА
-директору

Имајући у виду да је дошло до делимичног побољшања актуелне епидемиолошке ситуације, као и процене Кризног штаба, обавештавамо Вас о следећем:
Почевши од 19. априла 2021. године, настава се организује на начин како је то прописано стручним упутствима за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у школској 2020/2021. години за основне и средње школе, од 11. августа 2020. године и Правилником о посебном програму образовања и васпитања (број: 601-00 00027/4/2020-15 од 19.08.2020. године).
У оквиру организације непосредног образовно-васпитног рада, веома је важно да се континуирано прате и оцењују ученичка постигнућа на начин који неће додатно оптеретити ученике и наставнике.
У жељи да ученици успешно заврше школску годину потребно је да се настава и остали облици образовно-васпитног рада припремају и реализују у функцији остваривања прописаних исхода кроз одговарајуће садржаје и активности.
Потребно је водити рачуна и опажљивом планирању усмених и писмених провера постигнућа, али и о томе да се оцењивање ученика врши и на основу процена о ангажовању и резултатима рада, а нарочито путем: излагања и представљања (изложба радова, резултати истраживања, модели, цртежи, постери, дизајнерска решења и др.), учешћа у дебати и дискусији, писања есеја, домаћих задатака, учешћа у различитим облицима групног рада, рада на пројектима, збирке одабраних ученикових продуката рада – портфолија, у складу са правилником којим се уређује оцењивање ученика у основном и средњем образовању и васпитању.
Приликом оцењивања, такође, треба инсистирати на битним садржајима и активностима, односно на садржајима и активностима који су кључни за остваривање исхода.

С поштовањем,

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ
и министар
Бранко РужићСа општинског првенства у атлетици у организацији Атлетског клуба које је одржано 12.4.2021.

Дванаестог априла одржано је општинско првенство у атлетици у организацији Атлетског клуба. На окружно такмичење су се из наше школе пласирали
 • Тијана Симић, дисциплина 60 м у категорији Ученице I-IV разреда
 • Петар Марковић, дисциплина 300 м у категорији Ученици V-VI
 • Павле Вујић, дисциплина скок удаљ из зоне 80 цм у категорији Ученици V-VI
Списак ученика из наше школе по дисциплинама и категоријама дат је у приложенојх табели.
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА Дисциплина: 60м Узраст: Ученице I-IV разреда
Тијана СимићХерој Радмила Шишковић1.
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА Дисциплина: 60м Узраст: Ученице I-IV разреда
Анастасија МилошевићХерој Радмила Шишковић2.
Анђела Радовановић1.
Милосављевић НевенаХерој Радмила Шишковић5.
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА Дисциплина: 60м Узраст: Ученице I-IV разреда
Тијана СимићХерој Радмила Шишковић1.
Анђела РадовановићХерој Радмила Шишковић2.
Анастасија МилошевићХерој Радмила Шишковић4.
Милосављевић НевенаХерој Радмила Шишковић8.
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА девојчице Дисциплина: Бацање вортекса Узраст: Ученице I-IV разреда
Емилија ЂорђевићХерој Радмила Шишковић
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА Дисциплина: 60м. Узраст: Ученице V-VI
Емилија ТацковићХРШН.С.
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА Дисциплина: 600м. Узраст: Ученице V-VI
Ања ЈовановићХРШ
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА Дисциплина: скок удаљ из зоне 80 цм Узраст: Ученице V-VI
Милена МихаиловићХРШ2.
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА Дисциплина: Бацање кугле 2 кг Узраст: Ученици V-VI
Емилија ТучићХРШ3.
Вања МарковићХРШ5.
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА-девојчице Дисциплина: 100м. Узраст: Ученицe VII-VIII
Ружица МилосављевићХРШ ( ЕКИПНО )3.
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА-девојчице Дисциплина: 300м. Узраст: Ученицe V-VI
Сандра БасарићХРШ ( ЕКИПНО )2.
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА- девојчице Дисциплина: 600м. узраст: Ученицe V-VI
Лара БранићХРШ ( ЕКИПНО )
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА- девојчице Дисциплина: скок увис Узраст: Ученицe V-VI
Невена ЦветановићХРШ ( ЕКИПНО )
Назив такмичења: девојчице Дисциплина: скок увис Узраст: Ученицe V-VI
Невена ЦветановићХРШ ( ЕКИПНО )
Назив такмичења: девојчице Дисциплина: скокудаљ Узраст: Ученицe V-VI
Анђела ВирагХРШ ( ЕКИПНО )X
Назив такмичења: девојчице Дисциплина: Бацање кугле 3 кг Узраст: Ученицe VII-VIII
Вања БабанићХРШ ( ЕКИПНО )
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА Дисциплина: 60м. Узраст: Ученици I-IV разреда OШ
Александар МилићХерој Радмила Шишковић4.
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА Дисциплина: 60м. Узраст: Ученици I-IV разреда OШ
Михајло ПецићХерој Радмила Шишковић
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА Дисциплина: 60м. Узраст: Ученици I-IV разреда OШ
Михајло ПецићХерој Радмила Шишковић3.
Богдан МитровићХерој Радмила Шишковић4.
Александар МилићХерој Радмила Шишковић6.
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА Дисциплина: Скок удаљ из зоне Узраст:Ученици I-IV разреда OШ
Теодор РадујкоХерој Радмила Шишковић3.
Новак СтанојевићХерој Радмила Шишковић5.
Илија АнђелковићХерој Радмила Шишковић6.
Огњен ТомићХерој Радмила Шишковић8.
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА- дечаци Дисциплина: Бацање вортекса Узраст: Ученици I-IV разреда OШ
Михајло МихајиловићХерој Радмила Шишковић2.
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА Дисциплина: 60м. Узраст: Ученици V-VI
Филип РадосављевићХРШ2.
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА Дисциплина: 300м. Узраст: Ученици V-VI
Петар МарковићХРШ1.
Урош РистивојевићХРШ4.
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА Дисциплина: скок удаљ из зоне 80 цм Узраст: Ученици V-VI
Павле ВујићХРШ1.
Огњен ОстојићХРШ2.
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА Дисциплина: 100м. Узраст: Ученици V-VI
Лука ЂорђевићХРШ ( ЕКИПНО)
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА Дисциплина: 300м. Узраст: Ученици V-VI
Павле МитровићХРШ ( ЕКИПНО)
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА Дисциплина: 600м. Узраст: Ученици V-VI
Божидар РегојеХРШ ( ЕКИПНО)
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА Дисциплина: скок увис Узраст: Ученици V-VI
Богдан ПавловићХРШ ( ЕКИПНО)
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА Дисциплина: скок увис Узраст: Ученици V-VI
Богдан ПавловићХРШ ( ЕКИПНО)
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА Дисциплина: скок удаљ из зоне 80 цм Узраст: Ученици V-VI
Василије ЈаковљевићХРШ ( ЕКИПНО)
Назив такмичења: МИНИ АТЛЕТИКА Дисциплина: Бацање кугле 3 кг Узраст: Ученици V-VI
Борис ЖигићХРШ ( ЕКИПНО)
----


Пријављивање ученика за полагање пријемних испита за упис у средње школе и образовне профиле за које је неопходан услов да кандидат положи одговарајући пријемни испит

РУКОВОДИОЦУ ШКОЛСКЕ УПРАВЕ
ПРЕДСЕДНИКУ ОКРУЖНЕ КОМИСИЈЕ
ИНФОРМАТИЧКОМ КООРДИНАТОРУ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И УПИС УЧЕНИКА
ДИРЕКТОРУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КОЈА СПРОВОДИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
ДИРЕКТОРУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Поштована/поштовани,

као што се упознати, у току је пријављивање ученика за полагање пријемних испита за упис у средње школе и образовне профиле за које је неопходан услов да кандидат положи одговарајући пријемни испит.
Пријава се врши електронским путем преко портала Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs) од 12-15.04.2021. године.
Пријава се врши и непосредно у средњој школи која спроводи пријемни испит подношењем пријаве у четвртак и петак 15. и 16.04.2021. године од 9-16 часова.
Пријава у средњој школи се подноси искључиво на обрасцу који достављамо у прилогу овог мејла, који може и да се одштампа са линка https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Prijemni-Ispiti/Informator
Родитељ, односно други законски заступник ученика, који пријаву предаје непосредно у школи, попуњава образац у два примерка, од којих један остаје у средњој школи, а на другом средња школа потврђује пријем пријаве и тај примерак предаје родитељу, односно другом законском заступнику као доказ да је предао пријаву.
Молимо руководиоце школских управа и председнике окружних комисија проследе мејл свим основним школама и средњим школама које спроводе пријемни испит на подручју за које су надлежни.
Директоре основних школа подсећамо да обавесте ученике осмог разреда који желе да конкуришу за упис у неку од средњих школа или образовних профила за упис у које је неопходан положен одговарајући пријемни испит, да изврше пријаву у наведеним роковима преко портала или непосредно у средњој школи.
Накнадни рокови за пријављивање за полагање пријемних испита нису предвиђени.
Директоре средњих школа које спроводе пријемни испит подсећамо да пријаве могу да се поднесу искључиво на наведеном обрасцу, да поступају у роковима и према упутствима које добијају од информатичког координатора за пријемни испит и упис ученика који је задужен за њихову школу, коме могу да се обрате и за техничку подршку у обављању активности.

С поштовањем,

Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих06.04.2021.

Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика који уписују средњу школу

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа. 
На порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.
Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:
 • подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
 • подношење приговора на резултате завршног испита
 • подношење електронске листе жеља
 • подношење електронске пријаве за упис у средњу школу
Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.
Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.

24.03.2021.

Питања у вези са оцењивањем ученика и поправљањем већ датих оцена

Настава на даљину у средњим школама траје већ три седмице, а у другом циклусу основних школа две седмице. Велики број наставника, родитеља и директора школа се обраћа Министарству просвете, науке и технолошког развоја указујући на отворена питања у вези са оцењивањем ученика и поправљањем већ датих оцена у постојећим условима. 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја предложило је Кризном штабу да се омогући долазак ученика и наставника у школу због оцењивања, у мањим групама и уз поштовање свих епидемиолошких мера, што је подржано на седници Кризног штаба одржаној 24.03.2021. године. 
Треба имати у виду чињеницу да су до краја наставне године остала непуна два месеца и да ће постојати прекид рада због државног и верског празника, што додатно отежава примену прописа о оцењивању ученика основне и средње школе. Измене и допуне правилника о оцењивању у основној и средњој школи (Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању – „Службени гласник РС“, 81/2020 и Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању – „Службени гласник РС“, 59/2020), донете крајем претходне школске године и даље су на снази, а односе се на број оцена које ученик треба да има у току полугодишта. 
Настава на даљину, као и непосредна настава, треба да омогући континуирано праћење и оцењивање ученичких постигнућа путем формативног и сумативног оцењивања, у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном и средњем образовању и васпитању. 
У складу са наведеном препоруком Кризног штаба, у периоду док траје настава на даљину, дата је сагласност да ученици у мањим групама, у договору са наставницима, могу доћи у школе ради проверавања знања, усменим или писаним путем, у складу са правилницима о оцењивању и прописаним епидемиолошким мерама. Приликом оцењивања треба инсистирати на битним садржајима и активностима, односно на онима који су кључни за остваривање очекиваних исхода наставе и учења. 
За пружању стручне помоћи у осигурању квалитета оцењивања, директори се могу обратити просветним саветницима у надлежној школској управи. 


Пријаве за полагање пријемног испита за упис у специјализована одељења гимназија и уметничких школа

Обавештавамо Вас да ће у периоду од 12. до 15. априла 2021. године, родитељи, односно други законски заступници моћи да пријаве своје дете за полагање пријемног испита за упис у специјализована одељења гимназија и уметничких школа електронским путем на порталу Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs). Сви који не искористе предност електронског подношења пријава за полагање пријемног испита, пријаву у папирном облику моћи ће да поднесу 15. и 16. априла 2021. године, у средњим школама које имају специјализована одељења, као и у уметничким школама. 

У складу са Конкурсом за упис ученика у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, који расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, пријемни испити за ове школе, биће реализовани у средњим школама од 7. до 16. маја 2021. године. Родитељи, односно други законски заступници моћи ће по први пут онлајн да остваре увид и у резултате. 

Напомињемо, да ће се ове школске године и друге активности које се односе на завршавање основне школе и стицање основног образовања и васпитања, као и упис у средњу школу, обављати путем овог портала без подношења документације у папирном облику. 

Завршни испит на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину, према Календару образовно-васпитног рада, биће одржан 23, 24, и 25. јуна 2021. године, а увид у прелиминарне резултате тог испита родитељи, односно други законски заступници, моћи ће да виде, на поменутом порталу, 27. јуна 2021. године. На истом порталу подносиће се и приговори на резултате завршног испита. 

За разлику од претходних година, када су се листе жеља за упис у средњу школу подносиле у папирном облику и одласком у школу, од ове године листа жеља моћи ће да се поднесе путем овог портала, уз могућност неограничених измена и допуна до 3. јула 2021. године. 

Сви који не искористе предност електронског подношења листе жеља, моћи ће поднети листу жеља, као и до сада, у папирном облику у основној школи свога детета, 3. и 4. јула 2021. године. 

На порталу Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs) 11. јула 2021. године родитељи, односно други законски заступници моћи ће да остваре увид у листу распоређених ученика по образовним профилима и смеровима у средњим школама. 

Такође, електронским путем моћи ће да се обави и упис у средње школе, користећи наведени портал. Повезивањем са системом здравства омогућен је и електронски упис и за све ученике који уписују профиле за које је потребан здравствени преглед, под условом да су га обавили до тренутка подношења електронске пријаве за упис.


ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

(ВИДЕТИ ЛИНК


Када је родитељ обавезан да упише дете у први разред основне школе

Према Закону о основама система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и  по, а највише седам и по година.

То значи да се школске 2020/2021. године уписују сва    деца рођена од 1. марта 2014. године до краја28. фебруара 2015. год.

Испитивање зрелости детета за полазак у школу

Тестирање будућих првака обавиће школски психолог и школски педагог тестом за испитивање првака, којим се утврђује:

 • интелектуална
 • социјална и
 • емотивна зрелост детета за полазак у школу.

Тест  не  захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање. Овом приликом, ради се и интервју са родитељима (родитељем) или старатељима и дететом.


Није потребна никаква посебна припрема за ово тестирање. Важно је да дете тог дана буде без здравствених тегоба, опуштено и одморно.


Треба  детету укратко објаснити да овај  одлазак у школу  служи за то да се оно боље позна са школом и са неким ко у њој ради. Исто тако психолог треба да упозна будућег првака и због тога  ће разговарати са њим и са његовим родитељем (родитељима) или старатељем.  Не треба застрашивати дете (“Нећеш се уписати у школу ако не будеш све знао...” и сл.), нити нереално приказивати сусрет који предстоји (“Мало ћеш да се играш са тетом“.

Сусрет са школом

 • За  будуће  прваке  организује  се у јуну  пријем,  обилазак школе, упознавање са учитељицама и ђацима школе, као и    разне активности (играње и дружење) са циљем да им се представимо и приближимо им нашу школу.


ПРИПРЕМА ДЕТЕТА ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

То је процес који се одвија током читавог предшколског раздобља, од рођења до поласка у школу

 • интензивни период je од 5 - 7 године

 • непосредна психолошка припрема од априла -септембра


Аспекте дечијег развоја сагледавамо кроз:

 • физичку зрелост

 • психолошку зрелост

 • интелектуалну,

 • говорну,

 • социјалну,

 • емоционалну,

 • моторичку зрелост.


ФИЗИЧКА ЗРЕЛОСТ СЕ ПРОЦЕЊУЈЕ НА ОСНОВУ

 • висине, тежине, здравственог стања, мишићне снаге, да ли је спретно, радује се играма, развијена моторика, физички развијено
 • Дозволите деци да се изражавају кретањем јер то позитивно утиче на здравствено стање јер  осећајући  слободу покрета сигурнији су и самосталнији
 • седење за компјутером криви кичму, моторика слабија

психолошку зрелост чини лична и функционална зрелост

 • лична  зрелост - процењујемо да  ли  је дете у стању да  се   прилагоди  на  колектив  и  заједнички рад, да     ли је спремно да учи, да се одвоји од куће, да подреди игру школским обавезама
 • функционална  зрелост - одражава начин дечијег схватања света
 • психолошку  зрелост - утврђујемо на основу психолошког тестирања и интервјуа (ако се ментална доб поклапа са календарском доби или је већа дете је функционално зрело за полазак у школу)

ИНТЕЛЕКТУАЛНА ЗРЕЛОСТ

 • ако  дете има  развијене перцептивне (опажајне) способности
 • ако  уме   да  именује, описује и    пореди предмете из околине
 • ако може да се концентрише на одређену  активност
 • има свест о појмовима скуп, број, веће-мање, краће-дуже
 • лева-десна страна, црта фигуре са детаљима
 • орјентише се у времену, дан, ноћ,поподне...
 • развијено памћење и  мишљење

ГОВОРНА ЗРЕЛОСТ

 • Ако је овладало  гласовном  структуром  правилног говора
 • Ако  говори  у интеракцији са другим људима
 • Дете усваја усмени говор, а писани само онолико колико покаже интересовање за свет слова и писану реч
 • Дозволите  детету да   вам  препричава  своје доживљаје
 • Читајте им песме, приче, бајке, басне, питалице, загонетке

СОЦИЈАЛНА ЗРЕЛОСТ

 • самостално одржава личну хигијену, облачи се,  обува се, храни,
 • поштује правила
 • оспособљено за живот у друштву
 • родитељи  треба  да    поштују   личност      детета, да буду умерени у   захтевима
 • не  преоптерећивати дете али и  не  остављати га без обавеза у складу са психофизичким
 • способностима

ЕМОЦИОНАЛНА зрелост

(стабилност и контрола емоција)

 • емоционално зрело дете има самопоузање и може да контролише своје емоције
 • Родитељи треба да јачају самопоуздање и  контролу емоција јер се размажена и
 • емоционално лабилна деца теже    прилагођавају на школски     режим
 • хвалите их и бодрите  осмехом и гестом

МОТИВАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ

 • дете треба да се интересује и показује радозналост за школско учење
 • родитељи  подстичите дете на унутрашњу  мотивацију (да ужива у раду и активностима)
 • подстичите дете да поставља питања
 • информишите дете ( не плашите ) шта га очекује у   школи
 • деца уче кроз  игру

Да ли дете треба да зна да чита и пише пре школе?


 • ако зна све то - не значи да је спремно за полазак
 • ако не зна - не значи да није спремно за полазак у школу
 • Важније  је  много да  је дете мотивисано да учи, да га у свет писане речи уводимо кроз игру постепено,
 • леворукост   код   деце не представља сметњу.

Савети за родитеље

Ваше дете је личност за себе, напредује у складу са својим интелектуалним способностима,

 • прихватите своје дете са свим врлинама и манама
 • не поредите га са братом/сестром или  другом/другарицом
 • не осуђујте га ако прави грешке јер  оно  тако учи
 • подстичите га да    учи
 • обезбедите адекватан простор
 • будите доследни у  понашању
 • немојте  чинити ствари уместо детета (радити домаће задатке, цртати)
 • немојте га исправљати пред другима, не критикујте стално, не приговарајте,
 • нађите време за            своје дете, дајте објашњења
 • Пружите подршку и  разумевање
 ЖЕЛИМО  ВАМ  СРЕЋАН И УСПЕШАН  ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.

                Стручна служба школе.

Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео