ОШ ХРШ

17. 1. 2008.

Семинар "Комуникација у васпитању"

Данас је у нашој школи почео дводневни семинар за наставнике у оквиру реализације Школског развојног плана. Реализатор 1. дана семинара је Ђурђевка Касагић, психолог.

Основни подаци о семинару су:

Назив семинара: Комуникација у васпитању

Институција која подржава програм:
 • Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију.

Реализатори програма:

 • аутори; Бијелић Андријана, студент Учитељског факултета;
 • Касагић Маја, психолог.

Аутори програма:

 • Бијелић Драгана, психолог;
 • Ђурђевка Касагић, психолог.

Координатор:

 • Ђурђевка Касагић
 • Булевар М. Пупина 43/7, Београд;
 • тел: 011/2143-282
 • e-mail: djurdjevkakasagic@yahoo.com

Циљеви програма:

Унапређивање личне и професионалне компетенције запослених за интеракцију и комуникацију са децом и другим учесницима у васпитању: родитељима, сарадницима и др; структуирање постојећих и стицање нових искустава и знања о интеракцији и комуникацији: природа, механизми, функционисање, услови и исходи; преиспитивање постојећих, овладавање и испробавање нових комуникацијских стратегија, поступака и вештина.

Теме које се обрађују:

Увод - разматра се теоријски оквир програма: разлози за програм комуникације у васпитно-образовним установама; научни налази за разумевање проблема комуникације и интеракције у васпитању. Од теорије ка пракси - практично се операционализују теоријске поставке у конкретан садржај:

 • Шта је комуникација и социјална интеракција у васпитању;
 • Које су улоге и одговорности одраслих са практичним импликацијама;
 • Које су претпоставке успешне комуникације: учесници, информације, поруке, услови, правила и практичне импликације;
 • Шта чини комуникацијско поље развоја, одрастања и васпитања деце у васпитно-образовним установама: простор, атмосфера, људи са одређеним понашањем, акцијама, потребама и осећањима, интеракције и комуникација учесника у васпитању;
 • Која су средства изражавања: вербална и невербална комуникација, значење, аспекти и димензије, практичне импликације;
 • Како емоције учествују у комуникацији: природа, врсте испољавања, последице по развој деце, практичне импликације;
 • Мотиви у комуникацији: природа, врсте, значај и механизми функционисања; Конфликти у комуникацији и управљање, практичне импликације;
 • Лични и професионални потенцијал: пажња се усмерава на свест о себи, свом постигнућу, улогама, одговорностима и како их побољшати;
 • Личност: способности, знања, вештине, искуства, потребе, мотиви, вредности;
 • Професионална компетенција: знања о развоју деце, оспособљеност за рад са децом, професионални развој и напредовање;
 • Педагошке и етичке вредности у комуникацији;
 • Кодекс вредности у васпитању и стандарди понашања.

Циљна група: сви запослени у области васпитања, а посебно педагошки радници.

Трајање програма: базични семинар: 14 сати у току два радна дана, евалуација 7 сати у току једног дана; примена програма у току једне године и даље.

Број учесника у групи: 15-40 учесника

Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео