ОШ ХРШ

31. 12. 2008.

ЧЕСТИТАМО ВАМ НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ И ВЕЛИКУ ШКОЛСКУ СЛАВУ – СВЕТОГ САВУ! ПРОВЕДИТЕ ИХ У ЗДРАВЉУ И ВЕСЕЉУ.

ОДМАРАЈТЕ СЕ, БУДИТЕ ВЕСЕЛИ И НАСМЕЈАНИ!
ЧЕСТИТАМО ВАМ НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ
И ВЕЛИКУ ШКОЛСКУ СЛАВУ – СВЕТОГ САВУ!
ПРОВЕДИТЕ ИХ У ЗДРАВЉУ И ВЕСЕЉУ.
Да би сте имали шта да читате до поновног сусрета у другом полугођу поклањамо Вам 52. број нашег школског листа Глас младих.

12. 12. 2008.

Разговори о развоју наше школе

У складу са активностима на изради новог развојног плана наше школе 10. и 11. децембра одржани су разговори о развоју наше школе са представницима заинтересованих страна, односно ученицима, наставним и ваннаставним особљем, родитељима и представницима шире заједнице. Циљ састанака је било сагледавање стања школе (наше снаге и слабости, шансе и претње), визија и мисија школе, утврђивање кључних области и циљева развоја.
На састанцима ја истакнуто да желимо школски развојни план:
 • који препознаје специфичности школе и вредности које се у њој негују.
 • у коме је дат преглед тренутног стања школе
 • у коме развојни циљеви указују на промене које се желе остварити
 • у коме је дефинисан начин на који ће се промена остварити (кроз задатке и план активности)
 • у коме су у плану активности разрађени кораци, носиоци активности и време реализације
 • у коме су дефинисани мерљиви показатељи промена
 • који омогућава да се реализација одвија у складу са њим
 • који омогућава да су одступања од плана аргументована и документована анексима развојног плана
 • који се реализује тимски са особама из различитих интересних група
 • који омогућава да је информисање свих интересних група о реализацији плана редовно и документовано
 • чији су ефекти реализације усаглашени са очекивањима
 • који омогућава да се његовом реализацијом остварују и евидентирају и други позитивни ефекти који нису очекивани
 • који омогућава да су видљиве промене у квалитету наставе и учења
 • који омогућава да се материјална средства ефикасно користе у функцији наставе и учења
 • који омогућава да се на основу остварених промена иницирају нови циљеви и активности.

1. 12. 2008.

Обележавање светског дана борбе против сиде

У нашој школи је поводом Светског дана борбе против сиде одржана радионица за ученике осмих разреда. Радионицу је одржао Златко Марковић виши санитарни техничар испред Дома здравља у Смедеревској Паланци (хигијенско-епидемиолошка служба) и Црвеног крста.

4. 11. 2008.

НАГРАДНИ КОНКУРС за основне и средње школе „КРЕАТИВНА ШКОЛА 2008/2009.“

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Фабрисова 10, 11000 Београд у сарадњи са Мicrosoft-oм расписује НАГРАДНИ КОНКУРС за основне и средње школе „КРЕАТИВНА ШКОЛА 2008/2009.“

Конкурс је намењен основним и средњим школама које у оквиру пројекта „Размена искустава коришћењем информационих технологија“ представљају примере добре праксе наставе и остваривање садржаја програма применом информационих технологија. Радови пристигли на Конкурс биће узети у обзир за формирање „Базе знања“ коју ће моћи да користе сви у образовању. Право учешћа на Kонкурсу имају тимови, који треба да буду састављени од три члана . Ако сте наставник (разредне или предметне наставе) или стручни сарадник и запослени сте у основним и средњим школама, ако примењујете новине у настави и желите да их поделите са колегама, позивамо Вас да пријавите тим на Конкурс и тиме допринесете размени примера добре праксе. Потребно је да се сви заинтересовани тимови пријаве за учешће на Конкурсу регистровањем на сајту Завода


Основне школе

Средње школе

Регистрација тимова 27.10.2008.-28.11.2008. 24.11.2008.-16.01.2009.
Достављање радова 24.11.2008.-16.01.2009. 19.01.2009.-06.03.2009.

Рад би требало да представља приказ тематске целине наставне јединице која је обавезно реализована на најмање три, а највише пет часова. Важно је да рад садржи новину у процесу наставе и учења, да буде применљив у педагошкој пракси и да омогућава активно учешће ученика у процесу наставе и учења. Ове године саставни део пријављеног рада је и упитник за самовредновање. Рад би требало представити у задатом обрасцу PPT презентације, који се може преузети са сајта Завода. Величина презентације мора бити до 2MB (у зипованом или оригиналном PPT облику) .

Упутство за попуњавање и достављање PPT презентације

Резултати конкурса биће објављени до половине маја 2009. године. Свечана додела награда предвиђена је за крај школске године, у месецу јуну 2009 . За прва три најбоља рада (и за основне и средње школе) предвиђене су следеће награде: Прва награда: Лаптоп за сваког члана тима . Друга награда: Дигитална камера за сваког члана тима . Трећа награда: Дигитални фотоапарат за сваког члана тима . Све додатне информације могу се добити преко наведеног сајта Завода или на телефон Завода 011/208-19-08.

19. 10. 2008.

Представа Драмске секције за Одред извиђача Хоризонт поводом Дана полетараца

Драмска секција наше школе извела је представу "Прва љубав" за млађе чланове Одреда извиђача Хоризонт Савеза извиђача Србије у оквиру Дана полетарца у Градском позоришту Смедеревске Паланке. Фотографије можете погледати на линку.
Из 2008-10-19: Представа за Одред извиђача Хоризонт


10. 10. 2008.

Изложба играчака у оквиру Дечије недеље

Ученици 3. и 4. разреда организовали су изложбу играчака за своје колеге из 1. и 2. разреда 10.10.2008.г. Албум са фотографијама можете погледати на следећем линку.
Из 2008-10-10: Дечија недеља> Изложба играчака

Дечија недеља> Игре без граница

У оквиру Дечије недеље данас су ученици трећег и четвртог разреда наше школи учествовали у Играма без границе.
Погледајте албум са фотографијама са овог спортског такмичења.
Из 2008-10-09: Дечија недеља> Игре без граница у нашој школи

9. 10. 2008.

Гостовање у ОШ "Брана Јефтић" у Кусатку

Драмска секција је у оквиру Дечије недеље 9.10.2008.г. извела представу "Прва љубав" у ОШ "Брана Јефтић" у Кусатку.
Албум са фотографијама можете погледати на локацији.
Из 2008-10-09: Кусадак>Представа Драмске секције у Кусадку

8. 10. 2008.

Маскенбал у нашој школи у оквиру Дечије недеље

У оквиру Дечије недеље данас су ученици првог и другог разреда наше школе организовали маскенбал уз подршку наставника и својих старијих колега који су извели и пригодан програм.
Погледајте албум са фотографијама са ове манифестације наших најмлађих ђака.
Из 2008-10-08: Дечија недеља> Маскенбал

Из 2008-10-08: Дечија недеља> Маскенбал

Из 2008-10-08: Дечија недеља> Маскенбал

6. 10. 2008.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ У НАШОЈ ШКОЛИ

Упознавањем ученика са програмом и традицијом обележавања Дечије недеље на првом школском часу започето је обележавање Дечије недеље у нашој школи. Ученици старијих разреда су поводом пријема првака у Дечији савез припремили пригодан програм. После пригодног програма ученици првог разреда су засадили традиционално дрво генерације у школском дворишту. На линку http://picasaweb.google.com/oshrs.spalanka/20081006# можете наћи албум са фотографијама.
Из 2008-10-06: Смедеревска Паланка> Сађење дрвета генерације
Из 2008-10-06: Смедеревска Паланка> Сађење дрвета генерације
У току дана чланови Ђачког парламента наше школе одржали су састанак на коме су се договорили о даљим активностима.

2. 10. 2008.

1. 9. 2008.

Почетак школске године

Данас је почела школска 2008/2009. Наша школа традиционално почетак школске године обележава пригодном свечаношћу за наше прваке.
Фотографије са ове свечаности можете погледати у следећем албуму:
2008-09-01: Почетак школске године

Неке од фотографија су:
Наша школа користи Интернет и у току је примена неких веб 2.0 сервиса. Корисни линкови су:

22. 8. 2008.

К О Н К У Р С за доделу стипендија редовним ученицима/цама уписаним у први, други, трећи и четврти разред средње школе у школској 2008/2009. години

КОРИСНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА НАШЕ БИВШЕ УЧЕНИКЕ

Министарство рада и социјалне политке Републике Србије

расписује

К О Н К У Р С

за доделу стипендија редовним ученицима/цама уписаним у први, други, трећи и четврти разред средње школе у школској 2008/2009. години

I УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурс могу да се пријаве редовни ученици/це уписани у први, други, трећи или четврти разред средње школе, са седиштем на територији Републике Србије, у школској 2008/2009. години, који нису остварили стипендију, ученички кредит или сличан облик давања по другом основу односно из другог извора финансирања, а који испуњавају следеће услове:

Материјални статус

Социјални критеријуми по којима ће се вршити селекција:

• Породица у којој живи, или сам ученик/ца, остварује право на материјално обезбеђење, по Закону о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана • Уколико ученик/ца има статус избеглог лица и живи у породици у којој одрасли члан/чланови, у претходна три месеца у односу на месец подношења захтева за стипендију, има/имају укупан просечни месечни нето приход/приходе који подељен/подељени на све чланове породице даје износ који је испод износа неопорезивог дела зараде, утврђеног за исте месеце у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Ученику/ци који/која припада осетљивој групи деце без родитељског старања на смештају у установи социјалне заштите или другој породици, као и ученику/ци са инвалидитетом који живе у хранитељској породици, додељује се максимални број бодова по основу социјалних критеријума.

Припадност осетљивој друштвеној групи

Припадност детета некој од осетљивих друштвених група, и то:

 • Ученици/це без родитељског старања:
  • који се налазе на смештају у установи социјалне заштите;
  • који се налазе на смештају у другој породици (хранитељству);
  • који живе у сродничким породицама (сродничко хранитељство) и/или су под старатељством, а на смештају су у сродничкој породици, по одлуци центра за социјални рад
 • Ученици/це који живе са једним родитељем (самохрани разведени родитељи, самохрани родитељ а други родитељ није жив, или је проглашен за умрлог, или се налази у иностранству а није му познато пребивалиште нити боравиште).
 • Ученици/це ромске националности
 • Ученици/це са инвалидитетом
  • који се налазе на смештају у другој породици (хранитељству);
  • који живе у сродничкој породици (сродничко хранитељство) и/или су под старатељством а на смештају су у сродничкој породици, по одлуци центра за социјални рад;
  • који живе са родитељима, односно у својој породици
 • Ученици/це са хроничним болестима
 • Ученици/це – деца несталих и киднапованих лица са Косова и Метохије и из република бивше СФРЈ
 • Ученици/це са избегличким статусом
 • Ученици/це са статусом расељеног лица са Косова и Метохије
 • Ученици/це повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици/це
 • Ученици/це из породица у којима је један од чланова/ица особа са инвалидитетом

Успех у школовању

Ученик/ца који/која испуњава један од социјалних критеријума, испуњава услове за доделу стипендије:

 • Уколико први пут уписује односно похађа I, II, III или IV разред средње школе, а током школовања у претходна три разреда, остварио/ла је најмање добар успех, с тим што може у највише једном од претходна три разреда, изузетно, остварити и довољан успех.

II ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ, РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИЈАВАМА

Ученику/ци се одобрава исплата стипендије за време трајања редовне наставе коју похађа, за период од 10 месеци.

Месечни износ стипендије по кориснику/ци за школску 2008/09. годину је 3 840,00 РСД.

Заинтересовани кандидати/ткиње могу поднети пријаву на конкурс, искључиво на прописаном обрасцу, уз сва потребна документа средњој школи коју ученик/ца похађа. Заинтересовани кандидати/киње могу бесплатно преузети прописани образац пријаве на конкурс, списак потребних докумената, као и Правила за доделу стипендија, у средњој школи.

Рок за пријављивање на конкурс почиње одмах по објављивању овог конкурса и завршава се закључно са 15. септембром 2008. године.

Школа је дужна да у року од 8 дана од затварања конкурса, уз сачињен и оверен контролни списак пријављених кандидата/киња (на прописаном обрасцу), поднете пријаве и конкурса документа достави Министарству рада и социјалне политике Републике Србије, Јединици за управљање пројектом Формирање фонда за стипендирање сиромашних средњошколаца, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, канцеларија 111 са назнаком „За Конкурс за доделу стипендија за средњошколце“.

Конкурсне пријаве поднете од неовлашћених лица, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

Документовани писани приговори на Предлог листе кандидата/киња за стипендију, подносе се у року од 15 дана од дана њеног оглашавања и достављају директно на горе наведену адресу, са назнаком „Приговор на Предлог листе за доделу стипендија за средњошколце“.

Надлежни орган за доделу стипендија дужан је да у року од 30 дана по истеку конкурсног рока, формира Коначну листу ученика/ца и донесе одлуку о додели стипендија. Коначна листа корисника стипендија биће дистрибуирана школама на територији Републике Србије и објављена на веб сајту.

Све додатне информације могу се добити на телефон 011/301 4111 или преко веб-сајта www.minrzs.sr.gov.yu или www.prsp.sr.gov.yu
Прилози:

26. 6. 2008.

Изашао је из штампе нови 51. број нашег листа "Глас младих"

Поводом завршетка школске године изашао је из штампе 51. број нашег листа "Глас младих".
Да би сте се упознали са ученицима наше школе посетите следеће вики стране наше школе:
Наши ученици 8. разреда су свечано обележили завршетак школовања у нашој школи. Фотографија са матурске свечаности је следећа:
Наша школа је једна од првих основних школа у Србији која активно користи сервисе под називом "веб 2.0".
Презентација нашег листа коришћењем сервиса Scribd је следећа:
Read this document on Scribd: Глас младих, Бр. 51, 2007-06-28

Посетите веб стране наше школе:


Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео