ОШ ХРШ

6. 12. 2022.

Упис ученика првог разреда у школску 2023/2024.

Поштовани родитељи,

Родитељу или другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе омогућено је да искажу интересовање за упис детета у одређену школу и то личним одласком у школу или да електронским путем дефинишу датум уписа детета у одређену основну школу на територији Србије преко Портала еУправа.


Како да упишете дете у школу електронски (кораци)


Уколико нисте, потребно је да се региструјете на Порталу еУправа.

Детаљно упутство можете пронаћи овде.

Након успешне регистрације потребно је да се пријавите на Портал (упутство за пријаву)

Дугме "Покрени услугу" отвара страницу где је потребно да одаберете школу у којој желите да закажете термин за тестирање ђака и упис и одаберите термин.

Детаљно упутство за родитеље можете погледати ОВДЕ.

Захваљујући електронској услузи еУпис родитељи не доносе документацију у школу, већ се она прибавља по службеној дужности електронским путем. Преко апликације еУпис извршиће се повлачење података о ученику (извод из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта и доказ о обављеном лекарском прегледу) и упис. Након уписа детета у школу, истог дана, психолог, односно педагог школе вршиће испитивање детета.

Према Закону о основама система образовања и васпитања (чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања -''Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 - аутентично тумачење; 68/15; 62/16 - одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

То значи да се школске 2023/2024. године у први разред уписују сва деца рођена од 1. марта 2016. године до краја фебруара 2017. године. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2023/2024. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2017. године.

Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Упис и тестирање деце за полазак у први разред основне школе за школску 2023/2024. годину ће се обавити у периоду од 01.04.2023. до 31.05.2023. (у изузетним случајевима и до 31.08.2023. године).

Уколико родитељ нема могућности да искаже заинтересованост за упис детета на овај начин, упис се обавља у школи.

Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од особља школе на телефон +381(0)26/313-060 сваким радним даном.


Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:


1. Извод из матичне књиге рођених

2. Уверење о пребивалишту

3. Уверење о похађању припремног предшколског програма

4. Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*


*Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.


Након уписа код секретара школе заказује се термин тестирања детета.

На основу теста и интервуја са родитељима утврђује се интелектуална, социјална и емоционална зрелост детета за полазак у школу.

Потребно је имати на уму да за дете не треба никаква посебна припрема за тестирање.

Важно је да дете буде одморно и да му код куће укратко објасните где иде. Немојте застрашивати дете (“Нећеш се уписати у школу ако не будеш све знао...” и сл.), нити му ублажавати ситуацију (“Мало ћеш да се играш са психологом/педагогом...”). Овај тест не захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање.

Oдлагање уписа постоји само у случајевима када постоје здравствени разлози за то. Одлуку о одлагању уписа доноси интерресорна комисија на основу упута лекара и документације о здравственом стању детета.

У школи ради продужени боравак за децу уписану у ниже разреде.

У боравку ученици обнављају научено градиво, раде задатке, играју се, гледају филмове и баве осталим слободним активностима. Радно време боравка по потреби може бити и промењено, односно прилагођено радном времену родитеља.


СВИМ БУДУЋИМ ПРВАЦИМА ЖЕЛИМО СРЕЋАН ПОЧЕТАК И ПУНО УСПЕХА!Нема коментара:

Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео