ОШ ХРШ

24. 3. 2021.

Питања у вези са оцењивањем ученика и поправљањем већ датих оцена

Настава на даљину у средњим школама траје већ три седмице, а у другом циклусу основних школа две седмице. Велики број наставника, родитеља и директора школа се обраћа Министарству просвете, науке и технолошког развоја указујући на отворена питања у вези са оцењивањем ученика и поправљањем већ датих оцена у постојећим условима. 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја предложило је Кризном штабу да се омогући долазак ученика и наставника у школу због оцењивања, у мањим групама и уз поштовање свих епидемиолошких мера, што је подржано на седници Кризног штаба одржаној 24.03.2021. године. 
Треба имати у виду чињеницу да су до краја наставне године остала непуна два месеца и да ће постојати прекид рада због државног и верског празника, што додатно отежава примену прописа о оцењивању ученика основне и средње школе. Измене и допуне правилника о оцењивању у основној и средњој школи (Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању – „Службени гласник РС“, 81/2020 и Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању – „Службени гласник РС“, 59/2020), донете крајем претходне школске године и даље су на снази, а односе се на број оцена које ученик треба да има у току полугодишта. 
Настава на даљину, као и непосредна настава, треба да омогући континуирано праћење и оцењивање ученичких постигнућа путем формативног и сумативног оцењивања, у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном и средњем образовању и васпитању. 
У складу са наведеном препоруком Кризног штаба, у периоду док траје настава на даљину, дата је сагласност да ученици у мањим групама, у договору са наставницима, могу доћи у школе ради проверавања знања, усменим или писаним путем, у складу са правилницима о оцењивању и прописаним епидемиолошким мерама. Приликом оцењивања треба инсистирати на битним садржајима и активностима, односно на онима који су кључни за остваривање очекиваних исхода наставе и учења. 
За пружању стручне помоћи у осигурању квалитета оцењивања, директори се могу обратити просветним саветницима у надлежној школској управи. 


Нема коментара:

Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео