ОШ ХРШ

10. 4. 2020.

Инструкције за поступање запослених и корисника продуженог боравка (целодневне наставе) током трајања епидемије

Инструкције за поступање запослених и корисника продуженог боравка (целодневне наставе) током трајања епидемије 
1. Пре почетка рада, потребно је провести дезинфекцију простора, прибора и опреме, а касније прање, чишћење и као и проветравање просторија.

2. Обезбедити довољне количине личне заштитне опреме, средства и прибора за личну хигијену и дезинфекцију за све запослене, који су у обавези да иста и користе.

3. На улазу у објекат поставити дезобаријере – отираче, сунђере или крпе натопљене дезинфекционим средством (раствор Натријум хипохлората). Сви који улазе у објекат имају обавезу да прођу кроз дезобаријеру.

4. Приликом доласка деце у објекат, дежурни запослени ће имати обавезу да руке (деци - обавезно и родитељима – ако улазе у објекат) попрскају дезинфекционим средством на бази 70 % алкохола.

5. Пријем деце обављати у складу са важећом процедуром: родитељи треба за себе да доставе потврде о радном ангажовању, а за децу потврде да су деца здрава и да могу да уђу у колектив.

6. Приликом доласка/одласка деце успоставити процедуру контролисаног уласка/изласка како се не би стварала гужва и како би се обезбедила препоручена дистанца од 2 метра, у складу са могућностима, организовање прихвата деце испред објекта (на улазу), у унапред договореним интервалима.

7. Родитељи деце треба да носе маску и рукавице при доласку као и при одласку. Такође, све остале особе које улазе у простор предшколске групе морају да имају маске и рукавице.

8. Едуковати родитеље о важности остајања код куће деце са симптомима болести – респираторне, цревне инфекције, повишена температура и сл. или са сумњом на почетак болести (умор, губитак апетита и сл.)

9. Едуковати запослене о обавези праћења сопственог здравственог стања и стања деце и придржавања поступка у складу са препорукама везаним за превенцију појаве болести Ковид-19 (укључујући поштовање социјалне дистанце и коришћења личне заштитне опреме). Запослене код којих су се испољили симптоми болести, одмах удаљити са радног места.

10. Размотрити могућност увођења мерења телесне температуре бесконтактним топломером при доласку детета. Свакодневнио, пре доласка у школу, родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру, и да у случају повишене температуре, не доводи дете у школу и о томе обавести директора.

11. Појачати хигијенске мере у целом објекту уз чешћу примену мера текуће дезинфекције простора, површина и предмета, укључујући површине и предмете који се често додирују (прекидачи за светло, кваке, кључеви, ручке ормарића, славине, столови, столице и сл.).

12. Обезбедити да деца за столовима / у клупама седе на удаљености од 2 метра једна од других.

13. Увести чешће прање руку деце, а обавезно након кијања, кашљања, пре и после конзумирања хране, и сл..

14. Обезбедити чешћу дезинфекцију толета.

15. На зиду поред лавабоа поставити пластифицирано Упутство за правилно прање руку.

16. Прибор и средства за чишћење и дезинфекцију морају се држати ван домашаја деце и не смеју се примењивати у непосредној близини деце, како би се избегло удисање евентуалних испарења.

17. Средства за дезинфекцију примењивати у складу са упутством произвођача.

18. Редовно, у складу са временским приликама, природним путем – отварањем прозора, проветравати просторије у којима се налазе деца. Не користити вештачку вентилацију.

19. Родитељи треба да обезбеде посебну флашицу са водом која ће бити само за потребе њиховог детета током боравка у школи.

20. Сугерише се родитељима да деца доручкују пре поласка у школу а ручају по повратку из школе, те да им спакују ужину и /или суви оброк ( у зависности од дужине времена проведеног у школи), а у складу са потребама и навикама деце.

21. Пожељно је да се храна пакује у појединачне посуде за једнократну употребу, а затим и у додатне кесе како би се спречила контаминација хране и амбалаже у којој је пакована.

22. За време конзумирања оброка, деца треба да седе на удаљености од 2 метра у сваком смеру. Препоручује се да се сервирање оброка организује, кад год је то могуће, у учионицама у којима деца бораве.

23. Не дозволити да деца међу собом деле храну и прибор за исхрану.

24. Уколико постоје могућности, школа може обезбедити оброке и ужину за ученике (припремом у школи или наручивањем од добављача), али тако да све мере здравствено-хигијенске заштите буду примењене на највишем нивоу у току пријема и сервирања хране.

25. Контролисати разлоге одсуства деце, контактирати родитеље, а по потреби и педијатра надлежног Дома здравља.

26. У случају појаве симптома или сумње на постојање Ковид-19 инфекције, потребно је обезбедити просторију за изолацију у случају појаве симптома болести детета током боравка у објекту. Одмах обавестити родитеље/старатеље и затим у најкраћем року, дете упутити лекару.

27. Проверити здравствено стање остале деце која бораве у колективу и сваки сумњив случај изоловати.

28. У случају потврде Ковид-19 инфекције, простор у коме је особа боравила не користити. Отворити спољна врата и прозоре да би се простор проветрио. Пре чишћења простора сачекати бар 24 сата. Ангажовати надлежну фирму за дезинфикцију простора, површина, прибора, опреме и др..


Нема коментара:

Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео