Распореди наставе за основну школу

ОШ ХРШ

08.08.2007.

Консултативни процес за израду Стратегије за младе

Министарство омладине и спорта је започело консултативни процес за израду Стратегије за младе. Предлози и сугестије о томе који би требало да буду приоритети обухваћени овом Стратегијом биће од посебног значаја јер ће на овај начин моћи да се укључе сви који су заинтересовани, да би се добио што бољи и примењивији документ.
Сугестије и предлози могу се слати Сектору за омладину на маил strategija@mos.sr.gov.yu.
У изради стратегије учествоваће представници 12 министарстава, невладине и омладинске организације, стручњаци појединих области, донатори, као и представници привреде. Стратегијом ће бити обухваћено више области, као што су запошљавање, образовање, безбедност, здравље и слободно време младих и све што током консултација буде исказано као приоритет.
Документ би требало да садржи анализу тренутног стања, очекивана достигнућа у прецизно наведеним временским периодима и след активности којима би требало да се утиче на решавање проблема у приоритетним областима.
Јула месеца у организацији Министарства омладине и спорта у Бањи Кањижа одржана је радионица “Нацрт Акционог плана за израду Националне стратегије за младе” у периоду од 11. до 13. јула 2007. године. Тим окупљањем и званично је отпочео процес израде Стратегије за младе, за чијег је носиоца Министарство омладине и спорта званично овлашћено одлуком Владе од 14. јуна 2007. године.
На овој радионици је постигнут договор да до краја 2007. буде израђен први нацрт Стратегије за младе, чије се усвајање очекује почетком 2008. године.
На бази информације са линка, линка и линка.

Нема коментара:

Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео