ОШ ХРШ

13. 12. 2013.

2013-12-13: Семинар "Примена стандарда постигнућа за ФООО"

У нашој школи је за наставнике ангажоване у програму "Основно образовање одраслих" одржан семинар "Примена стандарда постигнућа за ФООО". Семинар су реализовале представнице Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Циљ семинара је био подршка наставницима за примену стандарда постигнућа. Поред преставника наше школе на семинару су били и наставници из ОШ" Радица Ранковић" из Лозовика укључени у програм основног образовања одраслих.
Наставничке  компетенције  су  капацитет  појединца  који  се  исказује  у  вршењу
сложених  активности  у  образовно-васпитном  раду.  Компентеције  представљају  скуп
потребних  знања,  вештина  и  вредносних  ставова  наставника.  Централну  улогу  у
унапређивању  образовања  и  васпитања  имају  наставници  јер  они  непосредно  утичу на  учење и развој ученика.
Наставничке компетенције одређују се у односу на циљеве и исходе учења и треба да
обезбеде професионалне стандарде о томе какво се поучавање сматра успешним.
Односе се на компентенције за:
•  Наставну област, предмет и методику наставе;      
•  Поучавање и учење;
•  Подршку развоју личности ученика;
•  Комуникацију и сарадњу. 
Материјали са семинара су доступни на линку

Нема коментара:

Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео