ОШ ХРШ

4. 5. 2011.

Семинар ''Обука за примену образовних стандарда и реализацију завршног испита у основном образовању и васпитању''(7.5.2011.)

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања има кључну улогу у припреми образовних стандарда и програма и тестова за завршни испит на крају основног образовања према Закону о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 72/09, чланови 22, 82, 171).
Завршним испитом се утврђује у којој мери је ученик достигао образовне стандарде на завршетку основног образовања и остварује сертификација и селекција кандидата за упис у средње образовање.
Образовни стандарди крај обавезног образовања које је развио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања објављени су у Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовним стандардима за крај обавезног образовања,  („Службени гласник РС – Просветни гласник“, 05/10.)
Због сложене улоге које имају стандарди и завршни испити, Завод ће  у сарадњи са Министарством просвете и школским управама, а уз подршку пројекта „Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању у Србији“  реализовати обуку запослених у образовање за примену образовних стандарда за крај обавезног образовања и остваривање завршних испита. 
Обука се реализује по следећем плану:

ПРОГРАМ РАДА СЕМИНАРА 7.5.2011.

''Обука за примену образовних стандарда и реализацију завршног испита у основном образовању и васпитању''
Од  - до
Трајање
Садржај
10:00 – 10:15
 (15 мин)
Отварање, поздрављање присутних
10:15 – 11:45
(90 мин)
Уводна тема – Пленарно
1. Завршни испит и образовни стандарди
2. Стандарди квалитета рада установа
11:45 – 12:15
(30 мин)
Пауза за кафу и распоред за рад по групама
12:15 – 14:15
(120 мин)
Рад у предметним групама
14:15 – 15:00
(45 мин)
Пауза за ручак
15:00 – 16:30
(90 мин)
Рад у предметним групама
16:30 – 16:45
(15 мин)
Пауза за кафу
16:45 – 17:45
(60 мин)
Рад у предметним групама
17:45 – 18:00
(15 мин)
Затварање и евалуација

Пленарни део семинара ће бити одржан у великој сали Скупштине општине Смедеревска Паланка са почетком у 10.00 час. док ће рад по групама бити настављен у просторијама основне школе ,,Херој Радмила Шишковић,,


Корисни линкови:

Нема коментара:

Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео