ОШ ХРШ

16. 4. 2007.

Школски лист "Глас младих"

Поводом 17. априла Дана школе из штампе је изашао школски лист Глас младих. Из овог броја нашег школског листа издвајамо:

ВРЕМЕПЛОВ

„ Глас младих ”

кроз време

Наш школски лист - „Глас младих” постоји већ скоро 47 година. Априла 1960. године тадашњи колектив дошао је на идеју да оформи лист. Првих неколико година овај лист је имао пет рубрика, а то су биле: „Из живота наше школе'', „Из наших секција”, „Они нас уче”, „Ми пишемо” и „Насмејте се с нама”.

У рубрици „Из живота наше школе” писало се о догађајима у којима су учествовали ученици, о излетима, екскурзијама и такмичењима. Наравно, тадашњи излети и екскурзије били су много другачији од данашњих. На излет се ишло до Микуље, а на екскурзију до Младеновца.

Постојала су и нека дисциплинска такмичења. Одељење које је одређене недеље било најмирније добијало је, као награду, заставицу. Заставица је омогућавала прелазак у нови круг такмичења.

У рубрици „Из наших секција” писало се о секцијама које су се одржавале у школи, као што су историјска, физичка, математичка секција.

У рубрици „Они нас уче” ученици су писали о лектирама које су читали и о јунацима истих.

Рубрика „Ми пишемо” била је омиљена међу ђацима. Писали су и објављивали песме и приче по сопственом избору. На ову рубрику се надовезивала рубрика „Насмејте се с нама”. Ту су се налазили вицеви и бисери ученика. За нас, данашњу децу, ти вицеви не би били баш занимљиви, али су њима тада вероватно били.

Све у свему, „Глас младих” се променио, прилагодио новом времену, на неки начин постао савременији и то све због нас – ученика.

Јована Дубоњац, VII2

Нека заглавља старих бројева су како следи: Импресум овог броја нашег школског листа је:Импресум листа је:

Лист ученика Основне школе ''Херој Радмила Шишковић''

См. Паланка 17. април 2007.

Издаје Основна школа '' Херој Радмила Шишковић ''

Директор: Ненад Марковић

Главни уредник: Драги Динчић

Заменик главног уредника: Весна Русалић

Технички уредници: Љиљана Маричић, Мирослав Михајловић, Ани Jepемић

Лектор: Марина Михајловић

Редакција: Драги Динчић, Весна Русалић, Љиљана Маричић, Мирослав Михајловић, Ани Јеремић, Марина Михајловић, Маја Марковић, Јована Дубоњац, Јелена Кљајић, Дуња Стојановић, Марија Радовановић, Ђурђина Ђурић, Кристина Поповић.

Фотографија са насловне стране: Вељко Миљуш


Нема коментара:

Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео