Распореди наставе за основну школу

ОШ ХРШ

16. 4. 2007.

Школски лист "Глас младих"

Поводом 17. априла Дана школе из штампе је изашао школски лист Глас младих. Из овог броја нашег школског листа издвајамо:

ВРЕМЕПЛОВ

„ Глас младих ”

кроз време

Наш школски лист - „Глас младих” постоји већ скоро 47 година. Априла 1960. године тадашњи колектив дошао је на идеју да оформи лист. Првих неколико година овај лист је имао пет рубрика, а то су биле: „Из живота наше школе'', „Из наших секција”, „Они нас уче”, „Ми пишемо” и „Насмејте се с нама”.

У рубрици „Из живота наше школе” писало се о догађајима у којима су учествовали ученици, о излетима, екскурзијама и такмичењима. Наравно, тадашњи излети и екскурзије били су много другачији од данашњих. На излет се ишло до Микуље, а на екскурзију до Младеновца.

Постојала су и нека дисциплинска такмичења. Одељење које је одређене недеље било најмирније добијало је, као награду, заставицу. Заставица је омогућавала прелазак у нови круг такмичења.

У рубрици „Из наших секција” писало се о секцијама које су се одржавале у школи, као што су историјска, физичка, математичка секција.

У рубрици „Они нас уче” ученици су писали о лектирама које су читали и о јунацима истих.

Рубрика „Ми пишемо” била је омиљена међу ђацима. Писали су и објављивали песме и приче по сопственом избору. На ову рубрику се надовезивала рубрика „Насмејте се с нама”. Ту су се налазили вицеви и бисери ученика. За нас, данашњу децу, ти вицеви не би били баш занимљиви, али су њима тада вероватно били.

Све у свему, „Глас младих” се променио, прилагодио новом времену, на неки начин постао савременији и то све због нас – ученика.

Јована Дубоњац, VII2

Нека заглавља старих бројева су како следи: Импресум овог броја нашег школског листа је:Импресум листа је:

Лист ученика Основне школе ''Херој Радмила Шишковић''

См. Паланка 17. април 2007.

Издаје Основна школа '' Херој Радмила Шишковић ''

Директор: Ненад Марковић

Главни уредник: Драги Динчић

Заменик главног уредника: Весна Русалић

Технички уредници: Љиљана Маричић, Мирослав Михајловић, Ани Jepемић

Лектор: Марина Михајловић

Редакција: Драги Динчић, Весна Русалић, Љиљана Маричић, Мирослав Михајловић, Ани Јеремић, Марина Михајловић, Маја Марковић, Јована Дубоњац, Јелена Кљајић, Дуња Стојановић, Марија Радовановић, Ђурђина Ђурић, Кристина Поповић.

Фотографија са насловне стране: Вељко Миљуш


Нема коментара:

Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео